Barcelona Activa posa en marxa IT Academy, un programa d'alta especialització TIC per capacitar els perfils qualificats que més demanen les empreses de Barcelona.

 

 

 

IT Academy s'adreça a totes aquelles que volen reconvertir-se o trobar feina en el món TIC, un dels sectors amb més projecció i millor remunerats. Per això s'han dissenyat dues tipologies de formació presencial per adaptar-se millor a les necessitats i objectius de les possibles participants: 

Formació en Programació

IT Academy ofereix capacitacions en Front-End, Back-End i Android Mobile seguint un model innovador de formació mentoritzada, en què les persones participants adquireixen coneixements de programació mitjançant plataformes online d'autoaprenentatge i participen en equips de simulació de projectes reals. Amb el servei de mentoria permanent una persona professional experta les acompanyarà a progressar quan ho necessitin.

 

 

Es tracta d'un sistema d'aprenentatge pioner, amb itineraris flexibles i personalitzats d'acord a les necessitats de cadascú, d'una durada de fins a 350 hores depenent del seu ritme de treball i de la disponibilitat dels i les participants. 

Formació en Anàlisi de dades

A més, IT Academy compta amb cursos intensius (Bootcamp) de fins a 250 hores, pensats per potenciar coneixements tecnològics específics en anàlisi de dades i adaptar-se a les últimes innovacions del sector TIC.

Un cop finalitzat el curs, Barcelona Activa ajudarà a participar en processos de cerca de feina a totes aquelles persones que hagin adquirit els coneixements requerits.

Formació en desenvolupament Front-end per a joves d'entre 16 i 29 anys

El programa Joves IT Academy de Barcelona Treball, per a joves d'entre 16 i 29 anys, forma en el camp de desenvolupador/a Front-end, amb el suport d'un/a mentor/a professional del sector TIC i acompanyament en el procés de cerca de feina (projecte Mentor Tech).

INSCRIU-TE A UN DELS CURSOS OBERTS: