Què és Cibernàrium

Cibernàrium és el programa de capacitació i divulgació tecnològica de Barcelona Activa - Ajuntament de Barcelona. Ofereix informació per a professionals i empreses, així com activitas d'iniciació a Internet per a tota la ciutadania.

Formació Tecnològica

La fòrmula Cibernàrium és un ampli ventall d'activitats de curta durada, molt pràctiques i sobre un tema molt concret, generalment una solució, un concepte o una eina tecnològica que ajudi els participants a desenvolupar les seves competències tecnològiques i, per tant, la seva capacitació professional.

Materials divulgatius sobre Internet i tecnologies

Cibernàrium edita materials divulgatius en diferents formats: videocursos, dossiers d'activitat o continguts multimèdia.

Jornades i esdeveniments

Cibernàrium acull jornades de divulagció tecnològica, esdeveniments formatius i sectorials adreçats a sectors professionals.

 
Imatge de la recepció del Cibernàrium

Una programació modular 

 

La programació de Cibernàrium inclou més de 180 activitats diferents, caracteritzades per:

Curta durada: Entre 1 i 4 hores, havent-hi algunes activitats que són multissessió, amb un màxim de 3 sessions.

  • Continguts pràctics i innovadors: Sobre les darreres tendències en tecnologies aplicades a necessitats reals, especialment de l'àmbit professional.

  • Horari flexible: Una mateixa activitat es repeteix en diferents franges horàries per fer-la més accessible.

  • Actualitzades: Renovació trimestral de la programació.

  • Integrades: Les activitats són organitzades segons àrees temàtiques i sectors professionals.

  • Diferents nivells: Des d'activitats d'iniciació bàsica fins a formació avançada per a experts.

  • A la carta: La fragmentació de la programació en activitats de curta durada facilita que cada persona es dissenyi el seu recorregut formatiu en segons les seves necessitats, interessos i disponibilitat.

  • Metodologia formativa orientada a la practicitat, la proximitat i els grups reduïts.

  • Equipaments públics i de lliure accés.

On som

Cibernàrium desenvolupa la seva activitat a diferents espais de Barcelona i té la seu central a l'edifici MediaTIC del 22@. Consulta més informació sobre els Espais Cibernàrium.

Més informació

Pots ampliar informació sobre les activitats de Cibernàrium, els continguts i les dates de les activitats a la  pàgina de cada activitat. Consulta com inscriure't a les activitats i el funcionament de l'espai en l'apartat Normes d'Ús i Inscripcions