Selector d'idioma

catalàespañolenglish
Català Castellano English

Visualització del menú

Ruta de navegació

Condicions d'inscripció

Condicions d'inscripció

 

Condicions generals

El nombre de places disponibles per assistir a les activitats és limitat i sempre és necessària la inscripció prèvia. 

>> Activitats presencials

Consulta sempre al web la data, hora i adreça del centre on s'imparteix l'activitat a la que t'has inscrit i revisa l'apartat de "Més Informació" de l'activitat per saber si necessites cap requeriment o eina específica per participar-hi. 
Les activitats s'imparteixen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Documentació:
Quan vinguis a l'activitat és imprescindible que portis el teu DNI o NIE original i en vigor. 
En el cas que portis el Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió (NIE en paper), caldrà adjuntar també el Passaport o document en vigor del país d'origen.
Si tens un NIE no comunitari caducat, hauràs d'aportar també per poder participar a l'activitat, el certificat policial de renovació.

Control d'assistència:
Les activitats amb més d'una sessió impliquen assistència obligatòria a la primera per poder participar a les següents. 
És obligatori signar el full d'assistència present a la recepció del centre on s'imparteix l'activitat abans d'accedir a l'aula. 
Per garantir el rigor i la qualitat formativa, les activitats comencen amb puntualitat. No serà possible accedir a les aules 15 minuts després de l'hora d'inici.

Donar-se de baixa a les activitats:
Si després d'haver realitzat la inscripció no pots assistir a l'activitat caldrà que et donis de baixa per tal que algú altre pugui aprofitar la teva plaça. Ho podràs fer accedint via web a la teva Àrea Personal des de l'apartat de consulta de l'Històric d'Activitats. 
Podràs donar-te de baixa d'una activitat fins a 12 hores abans de l'inici.

En cas de no assistir a una activitat i no comunicar la baixa, la informació quedarà recollida al teu expedient com a no assistent a l'activitat. 

Si no assisteixes a una activitat o no et dones de baixa com a molt tard 12 hores abans de la seva impartició, el sistema et penalitzarà i no podràs realitzar inscripcions a cap altra activitat Cibernàrium en els 30 dies posteriors.

Només es podrà retirar una penalització per inassistència per raons de salut o per haver estat convocat/da a una entrevista de treball. Tots dos casos s'han d'acreditar amb un justificant (mèdic o de l'empresa). Pots fer arribar el justificant personalment a la recepció de Cibernàrium o a través del formulari de contacte.

 

>> Activitats online

Per inscriure's a les activitats online només cal estar registrat/da al web com a usuari/ària Cibernàrium.

Per aconseguir el certificat de realització cal haver superat tots els mòduls. El certificat estarà disponible automàticament en el moment de la finalització.

La no finalització d'una activitat online no genera penalització ni restriccions per apuntar-se a una altra.