Move forward your electronic prototype done with Arduino: Design of Printed Circuit Boards (PCB) with KiCad

Description

In this course we will learn to design Printed Circuits Boards (PCBs) from the beginning to the end, to bring them to production. Or designs will be shields for the popular Arduino platform. The software used in the workshop is KiCad, a free professional open source tool. You must come to the course with your own laptop (BYOL) with the software already downloaded and a mouse. The language of the course is Catalan.

Specific goals

 

Edition 1

Onsite session

Mon 06/05/19 16:00-20:00h

Parc Tecnològic de Barcelona Activa Marie Curie, 8-14

Barcelona

Wed 08/05/19 16:00-20:00h

Parc Tecnològic de Barcelona Activa Marie Curie, 8-14

Barcelona

Opening of registration 29/04/2019 to 08:30 h.

General information

 >> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.


>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.


Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.


>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l

aquí


>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Capacitación tecnológica - Cibernàrium

Digital Manufacturing and 3D

Next edition

Mon 06/05/19 16:00-20:00h

Wed 08/05/19 16:00-20:00h

Parc Tecnològic de Barcelona Activa - Marie Curie, 8-14

Barcelona

This activity is free

Opening of registration 29/04/2019 to 08:30 h.

Course ratings

Average
9.38

Lesson taught by

FÈLIX

HILL VINYALS

Average
9.88

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

Move forward your electronic prototype done with Arduino: Design of Printed Circuit Boards (PCB) with KiCad: Edition 1

Onsite session

Mon 06/05/19 16:00-20:00h

Parc Tecnològic de Barcelona Activa Marie Curie, 8-14 Barcelona

Wed 08/05/19 16:00-20:00h

Parc Tecnològic de Barcelona Activa Marie Curie, 8-14 Barcelona

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions