Project-based learning 2.0

Description

Vols introduir la metodologia de l'aprenentatge basat en projectes a la teva aula però no saps per on començar? Coneixes algunes tecnologies 2.0 però et resulta difícil integrar-les eficaçment dins dels processos d'ensenyament-aprenentatge i avaluació? Si has donat una resposta afirmativa a alguna de les dues preguntes anteriors... aquest curs t'interessa! De manera 100% pràctica i col·laborativa, experimentaràs, en primera persona, el procés d'ideació, disseny, desenvolupament i valoració d'un projecte educatiu on implementaràs eines de la web social. Acceptes el repte de dissenyar per projectes 2.0?

Specific goals

- Presentar un repte educatiu que faci ús de la metodologia basada en projectes combinada amb la utilització d'eines 2.0, dins de les seves diferents fases.

- Integrar, de manera eficaç i eficient, tecnologies 2.0 dins de les diverses accions de l'ABP.OBJECTIUS ESPECÍFICS

- Adquirir coneixements teòrics i pràctics que afavoreixin el disseny, el desenvolupament i la valoració crítica de la metodologia de l'aprenentatge basat en projectes.

- Obtenir un domini tècnic bàsic de recursos 2.0, susceptibles de ser utilitzats en les diferents fases de l'aprenentatge basat en projectes.

- Lliurar feedback crític, de cara a l'evolució dels diferents reptes educatius presentats al curs, basats en la metodologia de l'aprenentatge basat en projectes 2.0.

- Valorar positivament la integració de les tecnologies de la web 2.0 dins dels processos educatius.TEMARI

Sessió 1: Què saps sobre l'aprenentatge basat en projectes (ABP)?

- Definició de l'ABP

- Fases de l'ABP

- Eines 2.0:

- Recopilació de coneixements previs

- Gestió de la informació

- Formació d'equips

- Generació d'idees i objectius

- Repte educatiu (part 1): punt de partida del nostre projecte + formació d'equips + definició del projecte (producte educatiu)Sessió 2: Posant ordre dins del nostre projecte

- Pautes i accions de recopilació + anàlisi + síntesis d'informació

- Eines 2.0:

- Organització de tasques i temps

- Gestió de projectes en línia

- Comunicació sincrònica i asincrònica (1)

- Edició/Producció col·laborativa (1)

- Repte educatiu (part 2): concreció del projecte final que volem dissenyar i implementarSessió 3: 3, 2, 1... Producció!

- Desenvolupament col·laboratiu del projecte

- Eines 2.0:

- Comunicació sincrònica i asincrònica (2)

- Edició/Producció col·laborativa (2)

- Repte educatiu (part 3): producció del nostre projecte (producte educatiu final)Sessió 4: EDvolució del nostre projecte educatiu

- Estratègies d'avaluació de l'ABP

- Rúbriques d'avaluació 2.0

- Presentació àgil del nostre projecte: Pechakucha style

- Eines 2.0:

- Edició de presentacions en línia

- Format alternatiu de presentació d'informació: infografies

- Valoració/Avaluació en línia

- Votació en línia

- Repte educatiu (part 4): presentació i feedback constructiu del projectes del cursRECOMANACIONS
- Recomanem que les persones participants vinguin amb un compte de correu de Gmail o associat a Gmail per tal d'agilitzar processos de registre en determinades eines 2.0.Edition 1

Onsite session

Mon 15/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Tue 16/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Wed 17/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Thu 18/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Opening of registration 08/07/2019 to 08:30 h.

General information

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l

aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Capacitación tecnológica - Cibernàrium

Education and TIC

Next edition

Mon 15/07/19 15:30-19:30h

Tue 16/07/19 15:30-19:30h

Wed 17/07/19 15:30-19:30h

Thu 18/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

This activity is free

Opening of registration 08/07/2019 to 08:30 h.

Course ratings

Average
9.67

Lesson taught by

NEUS

BURCH SUÑER

Average
9.67

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

Project-based learning 2.0: Edition 1

Onsite session

Mon 15/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Tue 16/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Wed 17/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Thu 18/07/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions