Management of trolls: how to deal with situations of hostility in the networks

Description

Tools to handle crisis communication in situations of criticism or attacks on your image on the Web.

Specific goals

Coneix metodologies per enfrontar-se a situacions dhostilitat digital, reconèix una opinió, una critica, una calúmnia i aprén a diferenciar la tipologia de trolls a la xarxa, les seves motivacions i comportaments. Presenta informes d'analítica i monitorització d'una forma professional i útil per a la intel.ligència de l'organització.

TEMARI
1.    Introducció a ORM (Online Reputation Marketing)

1.1.    Què es el Online Reputation Management
1.2.    Social Media Intelligence
1.3.    Què no es reputació online
1.4.    Tipologia de trolls
2.    Pla de reputació online
2.1.1.    Fases del pla de reputació online
2.1.2.    Cada cas requereix duna estratègia
3.    Monitorizació
3.1.    Explotació de dades a internet. Rastreig, indexació, medició de converses.
3.2.    Elaboració de quadres i reports de monitorització.
3.3.    Exemples d'informes: què busquem?
4.    Eines de monitorització
4.1.    Eines d'alerta: Google Alerts, Google Trends.
4.2.    Eines gratuïtes / Eines de pagament
5.    Gestió de crisis, trolls i mencions negatives.
5.1.    Casos d'exemple reals
5.2.    Exposició de casos dels alumnes

Edition 1

Onsite session

Wed 19/06/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Opening of registration 12/06/2019 to 08:30 h.

General information

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Capacitación tecnológica - Cibernàrium

Marketing and communication

Next edition

Wed 19/06/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

This activity is free

Opening of registration 12/06/2019 to 08:30 h.

Course ratings

Average
9

Lesson taught by

SELVA MARIA

OREJON LOZANO

Average
9

Related courses

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

Management of trolls: how to deal with situations of hostility in the networks: Edition 1

Onsite session

Wed 19/06/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions