Wordpress: creation of a multi-language site

Description

En un món globalitzat sol ser necessari estar present a la xarxa en diferents idiomes per no perdre oportunitats o adaptar els continguts al país on t'estan visitant (localització). En aquesta càpsula veurem com fer que el teu Wordpress pugui tenir diferents idiomes amb el plugin no1: WPML

Specific goals

- Conèixer els plugin WPML

- Instal·lar WPML

- Conèixer les opcions de WPML

- Configurar WPML

- Creació de pàgines i les seves corresponents traduccions


TEMARI


1. Introducció WPML

    a. Instal·lació

    b. Setup ràpid

    c. Configuració específica un cop instal·lat

    d. Ubicació i estil de les icones ¿banderetes¿ d'idioma


2. Pàgines i traduccions

    a. Gestió de Pàgines

    b. Gestió de traduccions


3. Localització

    a. Introducció a la localització a Wordpress

    b. Bloqueig d'IP

    c. Idioma del usuari


4. Test

    a. Testeig del canvi d'idioma
Edition 1

Onsite session

Tue 11/06/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Opening of registration 04/06/2019 to 08:30 h.

General information

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.


>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.


>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Capacitación tecnológica - Cibernàrium

Web creation

Next edition

Tue 11/06/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

This activity is free

Opening of registration 04/06/2019 to 08:30 h.

Course ratings

Average
8.05

Lesson taught by

JORDI

CARALT SELLES

Average
8.75

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

Wordpress: creation of a multi-language site: Edition 1

Onsite session

Tue 11/06/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions