Influencers: The key to connecting with the youngest sector

Description

Aquesta activitat està orientada a qui tingui interès per conèixer com treballen els Influencers i els avantatges que comporta promocionar a través d'ells un determinat producte o servei. Es donaran claus sobre com contactar amb els creadors de tendències més importants, així com a connectar-los amb les marques. Finalment, també s'explicarà quin és el tipus de contingut que pot ajudar a la teva empresa o marca a guanyar popularitat entre el públic més jove.

Specific goals

- Tenir les eines necessàries per connectar amb un públic objectiu més jove
- Aprendre quins són els criteris i mecanismes per connectar la teva marca amb Influencers, que els/les ajudin a guanyar notorietat
- Obtenir un major coneixement sobre què és el màrqueting d'influència
- Conèixer les tàctiques i els termes clau que s'estan fent servir actualment en el màrqueting publicitari


TEMARI


1. Lideratge
- L'antic lideratge: em segueixes perquè jo ho dic
- El nou lideratge: em segueixes perquè confies en mi

2. Inbound marketing: lideratge d'opinió per persuasió
- Diferències entre màrqueting clàssic i inbound marketing
- Avantatges de l'inbound marketing
- Formes de fer un Inbound Marketing efectiu (ebooks, vídeos, webinars, events online, newsletters...)

3. Màrqueting d'Influència: Un pas més de l'Inbound Marketing
- Usos principals del màrqueting d'influència
- Tipus d'Influencers: Com identificar cada temàtica i Influencer segons el seu Target
- Com establim contacte amb l'Influencer
- Quin tipus de contingut pot generar l'Influencer per a la teva marca
- On entra l'agència o representant de l'Influencer
- Quin paper juga l'agència o representant
- Com calcular el pressupost aproximat d'una acció amb un Influencer
- Quines son les estadístiques més importants a la hora de triar un Influencer per l'acció
- Grups d'Influencers, aprofitant el Networking dels propis Influencers
- Casos pràctics


Edition 1

Onsite session

Thu 14/11/19 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Opening of registration 07/11/2019 to 08:30 h.

Edition 2

Onsite session

Fri 20/12/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Opening of registration 13/12/2019 to 08:30 h.

General information

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.


>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Capacitación tecnológica - Cibernàrium

Marketing and communication

Next edition

Thu 14/11/19 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

This activity is free

Opening of registration 07/11/2019 to 08:30 h.

See more editions

Course ratings

Average
8.18

Lesson taught by

ARMANDO

LIUSSI DEPAOLI

Average
0

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

Influencers: The key to connecting with the youngest sector: Edition 1

Onsite session

Thu 14/11/19 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Influencers: The key to connecting with the youngest sector: Edition 2

Onsite session

Fri 20/12/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions