Design your company's Social Media plan

Description

Define the strategy in social networks, create a tactical plan and know how to effectively manage digital resources.

Specific goals

Aprendrem a investigar i auditar recursos digitals, a identificar metes, objectius i recursos, a establir protocols digitals i crear un pla estratègic de màrqueting digital.

Les persones assistents han de tenir coneixements de la web social i tenir comptes en algunes d'aquestes xarxes socials (Youtube, Gmail, Twitter).

TEMARI


Sessió I: Auditoria i Estratègia del pla de màrqueting digital
Auditoria de recursos digitals
PESTEL, investigació de la competència digital
Segmentació de públics i descobriment d'influencers
Definició de meta
DAFO i resolució estratègica
Objectius

Sessió II: Tàctica, calendari, pressupost i quadre de comandament
Objectius: mètriques i KPI
Objectius quantificats
Gestió de continguts: Estratègia, protocols, posicionament, redacció
Pla de accions per objectius
Eines de creació de continguts (vídeo, imatge, AV)
Calendari de recursos i pla d'accions
Quadre de comandament
Eines de monitorització (gratuïtes i de pagament)
Plataformes gratuïtes i de pagament d'interprofessionals digitals

Edition 1

Onsite session

Tue 17/09/19 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Thu 19/09/19 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

No places.

General information

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l aquí.

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Capacitación tecnológica - Cibernàrium

Marketing and communication

Next edition

Tue 17/09/19 16:00-20:00h

Thu 19/09/19 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

This activity is free

No places.

Course ratings

Average
9.13

Lesson taught by

ARMANDO

LIUSSI DEPAOLI

Average
9.19

Related courses

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

Design your company's Social Media plan: Edition 1

Onsite session

Tue 17/09/19 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Thu 19/09/19 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions