Specialized
Face-to-face

Wordpress: advanced management (NEW!)

Ara que ja tens un projecte funcionant amb Wordpress de segur que vols fer coses més avançades per poder treure-li tot el suc. Amb aquest curs aprofundirem dins de Wordpress per realitzar les accions més habituals per a professionals i persones que desitgin dominar amb més profunditat l'eina

Specific goals | Temary

- Saber gestionar d¿arxius a Wordpress al servidor via FTP.
- Saber fer backups a Wordpress.
- Crear temes fills a Wordpress.
- Editar CSS per dissenyar sense límits.
- Canviar inici sessió.
- Editar arxiu wp-config.php amb configuracions recomanades


TEMARI


- Gestió d'arxius a Wordpress al servidor via FTP.
- Realitzar Backups a Wordpress.
- Fer el teu propi theme de Wordpress amb temes fills.
- Edició de les CSS per dissenyar sense límits.
- Canvi pantalla inici sessió.
- Edició de l'arxiu wp-config.php amb configuracions recomanades

Editions

Edition 1

Onsite session

Mon 02/12/19 (10:00-13:00h)

Cibernàrium-MediaTic

C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Opening of registration 25/11/2019 to 08:30 h.
Edition 2

Onsite session

Mon 16/12/19 (15:30-18:30h)

Cibernàrium-MediaTic

C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Opening of registration 09/12/2019 to 08:30 h.

General information

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.
>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.
Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.
>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Mon 02/12/19 (10:00-13:00h)
Duration: 1 session

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er
Barcelona
Opening of registration 25/11/2019 to 08:30 h.
Modality: Face-to-face
Duration: 1 session
Price: This activity is free
Level: Specialized
Theme: Web creation

Course ratings

Average
8.63

Lesson taught by

JORDI

CARALT SELLES

Average
8.91

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

Wordpress: advanced management (NEW!): Edition 1

Onsite session

Mon 02/12/19 10:00-13:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Wordpress: advanced management (NEW!): Edition 2

Onsite session

Mon 16/12/19 15:30-18:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions