Agile methodologies for the management of projects and equipment

Description

Gestiones projectes? Tens la sensació que cada cop has d'estar creant i innovant? La gestió d'equips es fa complexa? Tant les organitzacions com els equip professional s'estan adaptant a la necessitat d'utilitzar metodologies de gestió àgil, que facilitin la gestió i seguiment dels projectes. El treball col·laboratiu i la coordinació dels equips són els pilars claus d'aquesta metodologia que cerca resoldre reptes i donar respostes àgils a les necessitats dels stakeholders.

Specific goals

OBJECTIUS

- Saber com treballar de forma Agile i convertir-se en un professional d'alt rendiment.
- Conèixer com transformar una organització per implantar la metodologia Agile.
- Aprendre a planificar i gestionar un projecte amb la metodologia Agile.
- Saber com identificar els elements claus d'un projecte i definir els requisits.
- Practicar eines que facilitin la gestió Agile de Projectes.


TEMARI

INTRODUCCIÓ


- Diferències i similituds amb la planificació de projectes tradicionals.
- Principis i valors.
- Què són i quins són els seus beneficis.
- Aproximació a les metodologies Agile

- La dinàmica de treball i la comunicació d¿un equip Agile.
- Competències necessàries per ser un/a professional Agile.
- L'organització de l¿equip.
- La millora contínua.

- Implementar les metodologies Agile a una organització.
- El marc d'actuació.
- Els requisits o product backlog.
- El cicle de vida d'un projecte.
- El procés Agile. Activitats, rols i responsabilitats.

- Kanban. L'eina visual per conèixer l'estat d'un projecte i optimitzar el flux de treball.
- Funcionament, elements claus i llurs beneficis
- Equip de desenvolupament. Tasques
- Status i seguiment àgil dels projectes.

- Mapa d'eines col·laboratives al núvol. Principals avantatges i inconvenients per treballar amb la metodologia Agile
- Trello, Asana o Jira
- Mind Mapping
- Google Drive o One Drive
- Slack o Teams


Edition 1

Onsite session

Tue 15/10/19 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

No places.

Edition 2

Onsite session

Fri 08/11/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Opening of registration 01/11/2019 to 08:30 h.

Edition 3

Onsite session

Mon 09/12/19 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Opening of registration 02/12/2019 to 08:30 h.

General information

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.
>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.
Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.
>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Capacitación tecnológica - Cibernàrium

Business and company

Next edition

Tue 15/10/19 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

This activity is free

No places.

Next edition

Fri 08/11/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

This activity is free

Opening of registration 01/11/2019 to 08:30 h.

See more editions

Course ratings

Average
8.32

Lesson taught by

ESTHER

ORIVE TUDELA

Average
8.58

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

Agile methodologies for the management of projects and equipment: Edition 1

Onsite session

Tue 15/10/19 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Agile methodologies for the management of projects and equipment: Edition 2

Onsite session

Fri 08/11/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Agile methodologies for the management of projects and equipment: Edition 3

Onsite session

Mon 09/12/19 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions