Conèixes el teu ordinador? (Nou Barris)

Description

Vols descobrir com és el teu ordinador? Quin sistema operatiu tens? Tens wi-fi, tens Bluetooth? Que és l'escriptori? Vine a iniciar-te en els elements bàsics i identifica'ls en el teu dispositiu.

Specific goals

Aprèn què és, què conté i com està fet un ordinador a partir dels conceptes de programari (sistema operatiu i programes) i maquinari (disc dur, RAM, etc). Coneix els perifèrics més usuals, la forma de connectar-los i les possibilitats de connectivitat amb les xarxes (cablejades o Wifi).
Utilitza l'escriptori de l'ordinador identificant les icones i els elements més comuns.

Objectius específics

-Identificar què és un ordinador (de quins elements està format)
-Identificar què són els perifèrics, perquè serveixen i les connexions físiques d'un ordinador.
-Diferenciar entre connexions per cable i connexions inal·làmbriques (Bluetooth, wi-fi,..)
-Conèixer què és un sistema operatiu i que és el programari.
-Entendre que és el que veiem quan encenem un ordinador: L'escriptori

Temari complert 

-Components d'un ordinador i els principals perifèrics (Maquinari)
-Els sistemes operatius i el programari
-L'escriptori i els diferents elements que podem trobar
-Connectivitat: Connectors USB, Bluetooth, wi-fi / wi-fi Direct
-Pràctiques: minimitzar, restaurar, canviar mida, tancar, canvi de finestres, menú d'inici, etc

Edition 1

Onsite session

Tue 08/10/19 10:00-12:00h

NOU BARRIS ACTIVA Vilalba dels Arcs, 39-41

BARCELONA

Registration closed.

Edition 2

Onsite session

Tue 05/11/19 10:00-12:00h

NOU BARRIS ACTIVA Vilalba dels Arcs, 39-41

BARCELONA

Opening of registration 21/10/2019 to 08:30 h.

Edition 3

Onsite session

Tue 03/12/19 10:00-12:00h

NOU BARRIS ACTIVA Vilalba dels Arcs, 39-41

BARCELONA

Opening of registration 18/11/2019 to 08:30 h.

General information

No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Training for beginners

Itinerary 1: digital kick-off

Next edition

Tue 08/10/19 10:00-12:00h

NOU BARRIS ACTIVA - Vilalba dels Arcs, 39-41

BARCELONA

This activity is free

Registration closed.

Next edition

Tue 05/11/19 10:00-12:00h

NOU BARRIS ACTIVA - Vilalba dels Arcs, 39-41

BARCELONA

This activity is free

Opening of registration 21/10/2019 to 08:30 h.

See more editions

Course ratings

Average
0

Related courses

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

Conèixes el teu ordinador? (Nou Barris): Edition 1

Onsite session

Tue 08/10/19 10:00-12:00h

NOU BARRIS ACTIVA Vilalba dels Arcs, 39-41 BARCELONA

Conèixes el teu ordinador? (Nou Barris): Edition 2

Onsite session

Tue 05/11/19 10:00-12:00h

NOU BARRIS ACTIVA Vilalba dels Arcs, 39-41 BARCELONA

Conèixes el teu ordinador? (Nou Barris): Edition 3

Onsite session

Tue 03/12/19 10:00-12:00h

NOU BARRIS ACTIVA Vilalba dels Arcs, 39-41 BARCELONA

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions