Bàsica
 

Assisteix a concerts, xerrades i més amb Youtube, Facebook i Instagram Live - Aula Virtual

En aquesta activitat coneixerem les oportunitats que ofereixen les xarxes socials per accedir a contingut audiovisual en directe o diferit, sent un nou canal de comunicació, sense moure'ns de casa. Aprendrem a visitar i seguir els perfils a Instagram i Facebook de persones, grups o entitats que ens interessen i així veure en directe les seves aparicions: concerts de música, tallers virtuals, conferències, entrevistes...

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió. 

Aprofita les xarxes socials per veure en directe o diferit contingut que ens ofereixen diversos grups, persones o entitats i sense moure'ns de casa!

Objectiu general

Aprendre a cercar a Youtube, Facebook i Instagram, continguts audiovisuals en directe o en diferit que ens ofereixen diferents persones, grups o entitats que poden ser del nostre interès.

Objectius específics

-Conèixer a quines xarxes podem trobar contingut en directe o diferit
-Saber fer ús d'aquestes xarxes per reproduir contingut audiovisual en directe o diferit
-Aprendre a subscriure's a un esdeveniment en directe

Temari

-Conèixer quines xarxes ofereixen continguts en directe o diferit
-Aprendre a cercar continguts en directe
-Aprendre a subscriure's a continguts en directe
-Saber reproduir contingut en directe o diferit a Youtube
-Saber reproduir contingut en directe o diferit a Facebook
-Saber reproduir contingut en directe o diferit a Instagram
-Altres canals de reproducció 

Edicions

Edició 1

dt. 14/09/21 (16:00-17:30h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 07/09/2021 a les 08:30h.

Informació general

En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

dt. 14/09/21 (16:00-17:30h)
Durada: 1 sessió

Aula virtual
Obertura de la inscripció 07/09/2021 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Bàsica
Tema: Itinerari 3: Introducció a Internet

Valoració del curs

Mitjana
9.09

Formació impartida per

MARIA QUERALT

VELA GIRAL

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Assisteix a concerts, xerrades i més amb Youtube, Facebook i Instagram Live - Aula Virtual: Edició 1

dt. 14/09/21 16:00-17:30h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció