Bàsica
 

Disseny de patrons amb Inskscape (Multissessió) - Aula Virtual

En aquest taller es crearan patrons dissenyats digitalment. Per tal d'endinsar-se a Inkscape, un programa de disseny vectorial, Open Source i gratuït, es farà una part introductòria i una d'experimentació, on els usuaris podran dissenyar les seves propostes lliurement.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en dos sesssions. S'impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic, abans de la primera sessió, un enllaç únic par a totes les sessions i les instruccions d'accés.

Objectius generals de l'activitat:

Apropar la tecnologia de fabricació digital amb un projecte creatiu, ràpid i simple.

Objectius específics de l'activitat:

- Familiaritzar-se amb les eines Open Source bàsiques per a la Fabricació Digital.

- Crear patrons tèxtils o altres elements gràfics amb els coneixements sobre la tecnologia open source utilitzada.

Temari

Primera sessió

1.Benvinguda i introducció al contingut que es tractarà.

2.Introducció al software, pràctica i dubtes dels usuaris
S'explicaran les eines bàsiques dins del software per tal de que els usuaris puguin experimentar.

3. Repte
Es presentarà un repte per tal que els usuaris puguin començar a pensar en el disseny dels elements que es realitzaran a la segona sessió.

Segona sessió

1.Introducció a la sessió i inici del disseny
Cada usuari presentarà la seva idea de disseny. El formador els anirà donant feedback, tenint en compte les característiques del procés de fabricació.

2.Disseny de l'objecte
Es començarà a dissenyar l'objecte, i resolent els dubtes que vagin sorgint.

3.Presentació de la peça final, pujada dels arxius i comentari del formador
Els usuaris penjaran els arxius a la plataforma i el formador els revisarà en viu per resoldre els possibles dubtes generals.

4.Conclusió final

Edicions

Edició 1

dl. 26/04/21 (16:00-18:00h)

dt. 27/04/21 (16:00-18:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Places disponibles: 14. Inscriure'm

Informació general

En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

dl. 26/04/21 (16:00-18:00h)
dt. 27/04/21 (16:00-18:00h)
Durada: 2 sessions

Aula virtual
Modalitat:
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Bàsica
Tema: Fabricació Digital

Valoració del curs

Mitjana
9

Formació impartida per

ALINA

MIERLUS

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Disseny de patrons amb Inskscape (Multissessió) - Aula Virtual: Edició 1

dl. 26/04/21 16:00-18:00h

Aula virtual

dt. 27/04/21 16:00-18:00h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció