1187269
Especialitzada
 

Introducció a Python. Ús de la consola de QGIS - Aula virtual

En aquest curs coneixeràs i apendràs gran part de les possibiltats que ens ofereix la programació en el lleguatge Python dins de QGIS (PyQGIS). Si coneixem aquest framework, serem capaços d'ampliar i potenciar enormement les possibilitats de QGIS: Disseny de formularis personalitzats, validació de dades, generació d'informes, desenvolupament de complements per implementar noves funcionalitats, automatitzar tasques, etc.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.TEMARI


1. Llenguatge Python

- Introducció
- Intèrprets de Python
- Hello World
- Comentaris
- Variables i constants
- Tipus i estructures de dades
- Estructures de controls: condicionals, iteratives...
- Funcions


2. Consola de QGIS

- Definició i configuració
- Mòduls de sistema
- Mòduls d'usuari
- Hello World
- Exemples
- Gestió d'errors
- Bones pràctiques de programació


Aquesta temàtica es treballarà en vàries sessions, programades en dies diferents. Per al correcte aprofitament del contingut de la formació, us recomanem que us inscriviu i participeu en el mateix ordre en què s'han programat (sessió 1 de 3)

Edicions

Edició 1

dl. 17/10/22 (16:00-18:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 10/10/2022 a les 08:30h.
Edició 2

dl. 21/11/22 (09:30-11:30h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 14/11/2022 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dl. 17/10/22 (16:00-18:00h)
Durada: 1 sessió

Aula virtual
Obertura de la inscripció 10/10/2022 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
8.42

Formació impartida per

DAVID

ERILL CARRERA

Mitjana
8.75

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció a Python. Ús de la consola de QGIS - Aula virtual: Edició 1

dl. 17/10/22 16:00-18:00h

Aula virtual

Introducció a Python. Ús de la consola de QGIS - Aula virtual: Edició 2

dl. 21/11/22 09:30-11:30h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció