Especialitzada
 

Google Analytics II: segmentació, objectius i esdeveniments - Aula virtual

Google Analytics és l'eina gratuïta més popular d'analítica web, però ofereix moltes opcions i possibilitats que cal conèixer per a poder analitzar la nostra audiència i el seu comportament. Cal entendre algunes funcionalitats avançades de Google Analytics per a millorar el teu lloc web com la segmentació, la determinació dels teus objectius de conversió i la programació d'esdeveniments.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


- Entendre la importància de l'analítica web per a prendre decisions de negoci.

- Comprendre les mètriques més importants i extreure'n conclusions.

- Oferir consells per potenciar el web en base a les conclusions de les mètriques.


TEMARI

1.-  Com estructurar correctament un compte d'Analytics:

- Les vistes
- Els filtres

2.-  Conversions i objectius.

3.-  La importància de segmentar les dades.

4.-  Com programar esdeveniments.

Aquesta temàtica es treballarà en vàries sessions, programades en dies diferents. Per al correcte aprofitament del contingut de la formació, us recomanem que us inscriviu i participeu en el mateix ordre en què s'han programat (sessió 2 de 2)

Edicions

Edició 1

dc. 02/12/20 (09:30-11:30h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 25/11/2020 a les 08:30h.
Edició 2

dt. 22/12/20 (12:30-14:30h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 15/12/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.
>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dc. 02/12/20 (09:30-11:30h)
Durada: 1 sessió

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Obertura de la inscripció 25/11/2020 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Màrqueting i comunicació

Valoració del curs

Mitjana
8.29

Formació impartida per

ALEJANDRA

FERRER BROTONS

Mitjana
8.67

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Google Analytics II: segmentació, objectius i esdeveniments - Aula virtual: Edició 1

dc. 02/12/20 09:30-11:30h

AULA VIRTUAL --, --, --

Google Analytics II: segmentació, objectius i esdeveniments - Aula virtual: Edició 2

dt. 22/12/20 12:30-14:30h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció