Especialitzada
 

Introducció a Google Classroom, la plataforma educativa gratuïta de Google - Aula virtual

En aquesta càpsula repassarem les funcionalitats bàsiques de Google Classroom, l'eina gratuïta de Google per gestionar la creació, distribució i classificació de tasques dins d'una classe (presencial o a distància). Descobrirem els tipus de tasques disponibles, i com organitzar-les i avaluar-les. Repassarem com dinamitzar la classe amb el Taulell d'Activitat i com gestionar les notes.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


- Introduir-se en l'entorn Google (drive, calendar...), a través de les aplicacions associades a Google Classroom.

- Identificar les principals tasques que permet crear l'aplicació, traient el màxim profit d'altres recursos (com ara vídeos, webs o qüestionaris).

- Conèixer les funcions bàsiques de Google Classroom: dinamitzar i gestionar l'alumnat, encarregar tasques, avaluar-les i gestionar les notes.


TEMARI

1.-  Què és Google Classroom?

2.-  Com crear una classe

3.-  Funcionalitats del Tauler d'activitats
- Com compartir la classe amb l'alumnat
- Fer una publicació

4.- Funcionalitat de la pestanya Persones
- Afegir alumnat / professorat


5.- Treball a classe
- Crear Tasques / Temes
- Tipus de tasques:
Material
Pregunta
Tasca
Tasca amb Quiz

6.-  Connexió amb Drive i Google Calendar

7.-  Avaluació i gestió de les notes

Edicions

Edició 1

dv. 30/10/20 (17:30-19:30h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Sense places
Edició 2

dt. 10/11/20 (17:00-19:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 03/11/2020 a les 08:30h.
Edició 3

dv. 04/12/20 (17:00-19:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 27/11/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.


>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dv. 30/10/20 (17:30-19:30h)
Durada: 1 sessió

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Sense places
dt. 10/11/20 (17:00-19:00h)
Durada: 1 sessió

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Obertura de la inscripció 03/11/2020 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Educació i TIC

Valoració del curs

Mitjana
8.14

Formació impartida per

BEATRIZ

CORDERO CRESPO

Mitjana
8.23

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció a Google Classroom, la plataforma educativa gratuïta de Google - Aula virtual: Edició 1

dv. 30/10/20 17:30-19:30h

AULA VIRTUAL --, --, --

Introducció a Google Classroom, la plataforma educativa gratuïta de Google - Aula virtual: Edició 2

dt. 10/11/20 17:00-19:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Introducció a Google Classroom, la plataforma educativa gratuïta de Google - Aula virtual: Edició 3

dv. 04/12/20 17:00-19:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció