Especialitzada
 

Introducció al disseny 3D amb Rhinoceros - Aula virtual

En aquesta càpsula es farà una introducció al modelatge amb Rhinoceros3D. El participant s'emportarà una visió general de com fer servir el programa que servirà de base per a un ús més avançat d'aquest. S'introduirà el concepte defreeform modelling, així com el ventall de possibilitats que ofereix per enfocar-se a diferents sectors com arquitectura, disseny industrial,joieria, disseny paramètric, etc.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


- Aprendre els conceptes bàsics de modelatge 3D amb Rhinoceros3D.

- Entendre el concepte del modelat CAD, freefromi NURBS. Veure les possibilitats que ofereix Rhinoceros3D per ser enfocat cap a disciplines específiques.


TEMARI

1.- Introducció a Rhino
- Què és? Què fa? Per a què es fa servir?
- Tipus d'objectes amb que treballa

2.- Interfície
- Vistes, menús, barres d'eines, panells i quadres de diàleg

3.- Navegació i organització
- Vistes (punts de vista i tipus de representació)
- Òrbita, enquadrament i zoom
- Capes

4.- Transformacions bàsiques
- Moure, copiar, rotar i escalar
- El Gumball

5.- Creació de geometria 2D i 3D
- Ajudes de modelatge (referència objectes i restricció planar)
- Plans de construcció
- Creació de corbes , superfícies i sòlids

6.- Edició de geometria
- Punts de control
- Operacions sobre geometria (unió, tall, extensió, desfasament...)
- Fragmentació de sòlids, unió, subtracció i diferència


Edicions

Edició 1

dl. 29/03/21 (16:30-18:30h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 22/03/2021 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.


dl. 29/03/21 (16:30-18:30h)
Durada: 1 sessió

Aula virtual
Obertura de la inscripció 22/03/2021 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Fabricació Digital i 3D

Valoració del curs

Mitjana
8.29

Formació impartida per

JUAN RAMÓN

CÁRCELES ROMÁN

Mitjana
8.43

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció al disseny 3D amb Rhinoceros - Aula virtual: Edició 1

dl. 29/03/21 16:30-18:30h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció