Especialitzada
 

Comunicació online entre escola i alumnes: les millors opcions per intercanviar arxius - Aula virtual

En aquesta sessió veurem pautes per gestionar i emmagatzemar diferents tipus de fitxers creats a les activitats de l'aula, basant-nos principalment en analitzar quines són les millors opcions per intercanviar arxius entre professorat i l'alumnat i fixant-nos sobretot en els diferents formats existents.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


- Descobrir nous tipus de formats i dominar els més bàsics.

- Comprendre el funcionament bàsic dels tipus de fitxers més utilitzats a l'hora d'intercanviar materials emprats en activitats educatives.


TEMARI

1.- Repassarem els formats de fitxers que funcionen millor segons:

A) El tipus d'aplicació que vulguem fer servir

- Docs, pdfs - text
- Mmp3, wav - àudio,
- Png, jpeg - imatge,
- Ai, svg - vectorial, etc.

B) La mida dels fitxers: com gestionar fitxers molt pesats? Ex: vídeos

C) Si el volem compartir amb tota la classe a la vegada, amb cada alumne per separat o per grups.

2.- Veurem com convertir formats (ex: wav a mp3), enviar arxius comprimits i com modificar la qualitat dels arxius perquè siguin més senzill de compartir i emmagatzemar.

Edicions

Edició 1

dt. 23/03/21 (17:30-19:30h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 16/03/2021 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dt. 23/03/21 (17:30-19:30h)
Durada: 1 sessió

Aula virtual
Obertura de la inscripció 16/03/2021 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Educació i TIC

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

BEATRIZ

CORDERO CRESPO

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Comunicació online entre escola i alumnes: les millors opcions per intercanviar arxius - Aula virtual: Edició 1

dt. 23/03/21 17:30-19:30h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció