Especialitzada
 

Photoshop per a principiants(part 1): Iniciació amb l'eina - Aula virtual

Necessites aprendre a treballar amb Photoshop des de zero? Aquesta és una activitat on explicarem les eines bàsiques de Photoshop: (La interfície, preferències, menús principals gestió de perfils, la caixa d'eines i la barra d'opció d'eines, navegació, capes, canals, l'historial, mides d'imatge, resolucions, modes de color, ajustaments de color...) Aprendrem a entendre i controlar les eines bàsiques que permeten: Configurar la Interfície, de Photoshop. Controlar els arxius fotogràfics digitals amb: navegador, colors, historial, capes, canals, histograma... Controlar canvis de mida, formats i resolucions. Realitzar els ajustaments de color més habituals (Nivells, To i saturació, equilibri de color, blanc i negre...) Exportar correctament.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

Important: per aprofitar l'activitat és recomanable tenir coneixements previs sobre fotografia digital i l'ús general de l'ordinador.

Important: Per poder portar a terme els exemples pràctics d'aquesta formació, l'alumnat ha de comptar amb les llicències del programa instal·lat a l'ordinador o una versió de prova.

- Entendre i configurar correctament la interfície de Photoshop.
- La teoria bàsica de mapes de bits i modes de color.
- Comprendre la funció de les eines fonamentals: Navegació, colors, historial, capes, canals, histograma...
- Els conceptes teòrics-tècnics relacionats amb la captura i l'edició d'imatges digitals, resolucions, canvis de grandària i transformació de capes.
- Entendre les eines bàsiques per controlar canvis de mida, formats, resolucions i els ajustaments de color més habituals (Nivells, To i saturació, equilibri de color, blanc i negre...)
- Fer servir les diferents tècniques per exportar correctament (imprimir i web).


TEMARI

Introducció.

- Què és Photoshop?
1. La Interfície i opcions de visualització,
2. La caixa d'eines i opcions.
3. Perfils de color y preferències de Photoshop.

- Els mapes de bits.
1. Propietats dels mapes de bits. Megapíxels.
2. Mode de color RGB i CMYK.
3. Densitats de color.

- Les eines fonamentals:
1. La navegació.
2. L'historial.
3. Capes.
4. Canals.

- Els canvis de mida i adaptació de formats:
1. Resolució.
2. Mida de la imatge.
3. Canvis de proporció.

- Ajustaments de Color i viratges bàsics.
1. L'eina "Histograma".
2. Nivells.
3. To i saturació.
4. Blanc i Negre.

- Fluxos de treball i tipus d'arxius: TIF, RAW, JPEG, PNG i PSD.

- Tècniques d'exportació. (Art final)

- Dubtes i preguntes.


Aquesta temàtica es treballarà en vàries sessions, programades en dies diferents. Per al correcte aprofitament del contingut de la formació, us recomanem que us inscriviu i participeu en el mateix ordre en què s'han programat (sessió 1 de 2).


Edicions

Edició 1

dv. 19/03/21 (10:00-12:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 12/03/2021 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.


dv. 19/03/21 (10:00-12:00h)
Durada: 1 sessió

Aula virtual
Obertura de la inscripció 12/03/2021 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Màrqueting i comunicació

Valoració del curs

Mitjana
8.5

Formació impartida per

ALEJANDRO

TORRES MONTIEL

Mitjana
8.54

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Photoshop per a principiants(part 1): Iniciació amb l'eina - Aula virtual: Edició 1

dv. 19/03/21 10:00-12:00h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció