Bàsica
 

Disseny en 3D d'una funda per al mòbil amb Tinkercad (Multissessió) - Aula Virtual

L'objectiu d'aquest taller és utilitzar la creativitat amb l'ajuda d'eines digitals per crear un objecte personalitzat útil. Crearem en 3D una funda de mòbil amb el programa Tinkercad, un programa d'ús gratuït que facilita l'aprenentatge de conceptes bàsics sobre el modelatge 3d, disponible a totes les plataformes.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en dos sesssions. S'impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic, abans de la primera sessió, un enllaç únic par a totes les sessions i les instruccions d'accés. 

Objectius generals de l'activitat:

- Familiaritzar l'eina Tinkercad i apropar la tecnologia de fabricació digital amb un projecte creatiu, ràpid i simple al mon del joc.

- Empoderar a la ciutadania ensenyant-li el procés de fabricació d'un personatge 3D donant 4 pinzellades de la seva part tècnica d'una forma intuïtiva amb un projecte senzill, ràpid i creatiu.


Objectius específics de l'activitat:

- Rebre coneixements de com modelar volumètricament una peça i editar-la

- Oferir la possibilitat de plasmar les idees en un format tangible i senzill

- Fer de pont per si volen aprofundir en el modelatge 3D amb eines més específiques i/o la impressió 3D.

-Conèixer la importància del prototipat en un procés de disseny.

Temari

Primera sessió

1.Benvinguda i introducció al contingut que es tractarà.

2.Introducció al software, pràctica i dubtes dels usuaris
S'explicaran les eines bàsiques dins del software per tal de que els usuaris puguin experimentar.

3. Repte
Es presentarà un repte per tal que els usuaris puguin començar a pensar en el disseny dels elements que es realitzaran a la segona sessió.

Segona sessió

1.Introducció a la sessió i inici del disseny
Cada usuari presentarà la seva idea de disseny. El formador/a els anirà donant feedback, tenint en compte les característiques del procés de fabricació.

2.Disseny de l'objecte
Es començarà a dissenyar l'objecte, i resolent els dubtes que vagin sorgint.

3.Presentació de la peça final, pujada dels arxius i comentari del formador/a
Els usuaris penjaran els arxius a la plataforma i el formador els revisarà en viu per resoldre els possibles dubtes generals.

4.Conclusió final 

ATENCIÓ!!! Us adjuntem les Instruccions en PDF per crear un compte a Tinkercad. Cal tenir en compte aquesta informació per assegurar una correcta participació i aprofitament de l'activitat.

Edicions

Edició 1

dj. 15/04/21 (10:00-12:00h)

dv. 16/04/21 (10:00-12:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Places disponibles: 14. Inscriure'm

Informació general

En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

dj. 15/04/21 (10:00-12:00h)
dv. 16/04/21 (10:00-12:00h)
Durada: 2 sessions

Aula virtual
Modalitat:
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Bàsica
Tema: Fabricació Digital

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

ALINA

MIERLUS

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Disseny en 3D d'una funda per al mòbil amb Tinkercad (Multissessió) - Aula Virtual: Edició 1

dj. 15/04/21 10:00-12:00h

Aula virtual

dv. 16/04/21 10:00-12:00h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció