Especialitzada
 

Metodologies participatives per adinamitzar classes online. NOVA! - Aula virtual

Les videoconferències i les classes virtuals s'han generalitzat a causa de la crisi sanitària de la COVID-19. Davant aquest repte, fomentar la implicació i la participació de l'alumnat és més necessari que mai. En aquesta formació, dirigida al professorat, reflexionarem sobre el rol de la dinamització i aportarem eines i metodologies participatives per aplicar a l'entorn virtual, per a que les classes online siguin més dinàmiques i atractives.

Objectius específics | Temari


IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.- Explorar el concepte de participació en el treball en grups, fent especial atenció a la diversitat de canals i formes de participació.

- Iniciar els i les participants en el rol de facilitador/a i donar punts claus per a la dinamització de grups.

- Donar a conèixer eines i tècniques per al foment de debats, pluges d'idees.


TEMARI

1.- La participació des d'una mirada àmplia
- La participació no s'improvitza
- Ritmes, estils i canals de participación
- Cultura de grup

2.- El rol de la facilitació
- Comunicació i discurs
- Tècniques i habilitats per a dinamitzar un grup

3.- Eines participatives
- Per generar vincle i presència
 - Presentacions
- Per a generar debats
- Col·laboratives


NOTA: Donat el format participatiu d'aquesta activitat, es recomana activar la càmera i el micròfon. Es combinarà la introducció dels continguts teòrics amb debats participatius, que permetin avançar cap a reflexions de caràcter pràctic.

Edicions

Edició 1

dj. 20/05/21 (17:30-20:30h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 13/05/2021 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dj. 20/05/21 (17:30-20:30h)
Durada: 1 sessió

Aula virtual
Obertura de la inscripció 13/05/2021 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Educació i TIC

Valoració del curs

Mitjana
8.06

Formació impartida per

MAGALÍ

PERMANYER DE SWERT

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Metodologies participatives per adinamitzar classes online. NOVA! - Aula virtual: Edició 1

dj. 20/05/21 17:30-20:30h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció