Especialitzada
 

Com crear una fotografia: composició, trucs i consells - Aula virtual

Una fotografia no es fa, es crea: Descobreix els millors enquadraments, l'accent, el contragrafisme, l'ús del color i els principals to do i not to do de la comunicació visual. Aprèn a organitzar els elements per dirigir la mirada de l'espectador sobre els aspectes que t'interessa remarcar.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.- Descobrir quins són els aspectes de la composició que ens permeten controlar la lectura visual.

- Prendre consciència de com podem dirigir la mirada de l'espectador i jugar amb els elements que afavoreixen la creació de punts d'interès.

- Conèixer les principals regles fotogràfiques que ens ajuden a depurar el criteri estètic i l'equilibri compositiu.

- Aprendre a observar les imatges de forma analítica per tal de detectar els engranajes i estratègies que ens serveixin de base inspiracional i ens possibilitin la seva re-producció.


TEMARI

1.- Anàlisi de referents

2.- Els eixos compositius

3.- Línies de tensions

4.- Punt de vista

5.- Jerarquia i lectura visual

6.- Com controlar el focus i l'accent: menys és més

7.- Les principals regles fotogràfiques

8.- El color i el seus significats

9.- Juguem amb els contrastos

10.- L'escena

11.- Posem en joc la creativitat

12.- Els principals to do, not to do de la captura fotogràfica: enquadrament, focus, trepidacions, moviments, manca d'accent, poca cura del context.Edicions

Edició 1

dt. 09/11/21 (15:00-18:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 02/11/2021 a les 08:30h.
Edició 2

dl. 13/12/21 (10:00-13:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 06/12/2021 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dt. 09/11/21 (15:00-18:00h)
Durada: 1 sessió

Aula virtual
Obertura de la inscripció 02/11/2021 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Imatge digital i disseny

Valoració del curs

Mitjana
9.29

Formació impartida per

PEPA

PORTA LLACH

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Com crear una fotografia: composició, trucs i consells - Aula virtual: Edició 1

dt. 09/11/21 15:00-18:00h

Aula virtual

Com crear una fotografia: composició, trucs i consells - Aula virtual: Edició 2

dl. 13/12/21 10:00-13:00h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció