Especialitzada
 

MariaDb, la base de dades OpenSource derivada de MySQL - Aula virtual

Coneixerem les diferents aplicacions i avantatges d'aquesta base de dades OpenSource. Un motor de base de dades força desconegut i que és totalment compatible amb els llenguatges de programació actuals. Però el seu principal punt i que va en línia amb l'esperit del Cibernarium, és el fet de que es OpenSource (codi obert) i fàcil d'emprar.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en multisessions. S'impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic un enllaç únic amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la primera sessió. 


- Aprendre les tipologies de dades.

- Treballar amb una base de dades mitjançant objectes.

- Conèixer com interconnectar un script PHP amb MariaDB.

- Aprendre a implementar accions CRUD (Create,Update,Delet) amb MariaDB.


TEMARI

Introducció a les bases de dades:

- Bases de dades
- Bases de dades relacionals
- Normalització de les bases de dades


Iniciació de MariaDB:

- Instal·lar MariaDB en debian GNU/Linux 7
- Accedir a la consola de MariaDB
- Comandaments d'utilitat
- Crear base de dades i afegir usuaris


Instruccions SQL per categories:

- Instruccions DDL
- Instruccions DML
- Instruccions TCL
- Instruccions SCL
- Instruccions Embedded SQL


Tipus de dades:

- Instruccions bàsiques
- Crear taules i tipus de dades

Edicions

Edició 1

dl. 07/06/21 (16:30-18:30h)

dc. 09/06/21 (16:30-18:30h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 31/05/2021 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.

>>Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dl. 07/06/21 (16:30-18:30h)
dc. 09/06/21 (16:30-18:30h)
Durada: 2 sessions

Aula virtual
Obertura de la inscripció 31/05/2021 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
8.15

Formació impartida per

ORIOL

TINOCO MARCO

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

MariaDb, la base de dades OpenSource derivada de MySQL - Aula virtual: Edició 1

dl. 07/06/21 16:30-18:30h

Aula virtual

dc. 09/06/21 16:30-18:30h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció