Programació en Python dins de QGIS (PyQGIS) (NOVA!)

Descripció

En aquest curs aprendràs gran part de les possibiltats que ens ofereix la programació amb el llenguatge Python dins de QGIS (PyQGIS). Si coneixem aquest framework serem capaços d'ampliar i potenciar enormement les possibilitats de QGIS

Objectius específics

OBJECTIUS:

PyQGIS: API de QGIS en Python
PyQT: Disseny formularis personalitzats i codi associat
Programació de plugins


- Recomanable coneixements bàsics de QGIS a nivell usuari o haver fet la càpsula corresponent
- Recomanable coneixements bàsics de Python o qualsevol altre llenguatge de programacióTEMARI

INTRODUCCIÓ

- Llenguatge Python
- Introducció
- Intèrpret i consola de Python
- Hello World
- Variables
- Tipus de dades simples
- Estructures de dades: llistes, tuples, sets, diccionaris
- Constants
- Comentaris
- Estructures de controls: condicionals, iteratives...
- Funcions
- Mòduls
- Gestió d'errors i bones pràctiques
- Exercicis


- QGIS: Consola Python
- Definició
- Primeres passes
- Hello World
- Dates
- Fitxers
- Exercicis


- Qt

- PyQt: Qt + Python
- Definició
- Interacció amb l'usuari
- Creació finestra
- Gestió d'esdeveniments
- Exemples


- QGIS API


- PyQGIS: QGIS API + Python

- Definició
- Classe QgsInterface (accions)
- Comunicació amb l'usuari
- Càrrega de projectes .qgs
- Càrrega de capes: shapefile, raster, WMS, Postgis, temporals
- Iterar sobre les capes
- Gestionar camps d'una capa
- Iterar sobre els registres de la capa activa
- Obtenir geometria d'un registre
- Gestionar geometries: crear capa de punts, polígons, càlcul àrea
- Exercicis
- Anàlisis espaial: centroides, buffers, extent...
- Classe QgsGeometryAnalyzer
- Expressions
- Accions
- Esdeveniments i Macros
- Maptips


 - QtDesigner
- Definició
- Formulari personalitzat capa
- Gestió de widgets
- Gestió d'esdeveniments (signals&slots)
- Afegir lògica Python als formularis


- Programació de plugins
- Introducció
- Plugin Builder
- Exercici:  FirstPlugin
- Estructura de fitxers
- Estructura de funcions
- Modificar formulari UI
- Plugin Reloader
- Plugin Skeleton
- Gestió preferències
- Gestió variables
- Aplicacions externes

Edició 1

Sessió presencial

dl. 21/10/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dc. 23/10/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dl. 28/10/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

dc. 30/10/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Places disponibles: 2. Inscriure'm

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.
>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.
Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.
>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Capacitació tecnològica - Cibernàrium

Programació

Propera edició

dl. 21/10/19 15:30-19:30h

dc. 23/10/19 15:30-19:30h

dl. 28/10/19 15:30-19:30h

dc. 30/10/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Aquesta activitat és gratuïta Inscriure'm

Valoració del curs

Mitjana
7.56

Formació impartida per

DAVID

ERILL CARRERA

Mitjana
7.24

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Programació en Python dins de QGIS (PyQGIS) (NOVA!): Edició 1

Sessió presencial

dl. 21/10/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dc. 23/10/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dl. 28/10/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

dc. 30/10/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció