Especialitzada
Presencial

La contractació de software CRM o ERP: Claus per redactar un bon contracte

La contractació d'un sistema de gestió de la relació amb clients (CRM), o de Planificació de Recursos Empresarials (ERP), suposa una inversió econòmica molt important per a moltes empreses i autònoms. Definir què és el que s'està contractant, quines funcionalitats incorpora el programa, quins serveis addicionals poden contractar-se, fins a on arriba la responsabilitat del fabricant/proveïdor, resulta clau per tal d'evitar conflictes.

Objectius específics | Temari

OBJECTIUS:

- Aprendre a identificar els riscos legals que pot comportar la contractació dun programa a mida.

- Saber què cal exigir durant la fase pre-contractual.

- Aprendre a diferenciar entre un proveïdor que ofereix garanties legals idònies i el que no ho fa.

- Conèixer quines obligacions i garanties no es poden excloure contractualment respecte a la responsabilitat del proveïdor; criteris aplicats pels tribunals de justícia en aquests casos, etc.


TEMARI:

Analitzarem què és el que ha de regular un model de contracte per tal de cobrir tots els aspectes anteriors i que l'alumne pugui utilitzar-lo de cara a futures contractacions.

- Cas pràctic
- La regulació de: les obligacions de cada Part; calendari d'execució; preu i forma de pagament, drets de propietat intel·lectual; entrega defectuosa; SLA i penalitzacions, etc.)
- Llicència d'us o cessió de titularitat?
- Què vol dir realitzar un anàlisi funcional?
- Quina informació m'hauria de subministrar el proveïdor del software durant la fase pre-contractual?
Alguns dels aspectes claus que es tractaran son:

INTRODUCCIÓ

- Concepte de software i desenvolupament a mida;

- Llicència o cessió de titularitat

- La fase pre-contractual:

- Informació a subministrar pel proveïdor;

- Informació a subministrar pel client;

- Anàlisis funcional o document d'especificacions;

- Conseqüències de la falta d'informació. Podríem anular el contracte?

- Què incloure dins del Contracte:

- Objecte

- Obligacions de cada Part

- Fases de desenvolupament

- Preu i formes de pagament.

- Calendari amb dates d'entrega

- Procediment d'acceptació dels desenvolupaments contractats

- Entrega defectuosa o amb retard

- Drets de propietat intel·lectual

- Serveis de manteniment/suport. Importància dels SOW

- Service Level Agreement i penalitzacions

- Responsabilitat

- Protecció de dades

- Resolució anticipada del contracte per qualsevol de les parts

- Gestió dels conflictes.

- Cas pràctic: redacció d'un model de contracte

Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dl. 27/01/20 (09:30-12:30h)

Cibernàrium-MediaTic

C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Places disponibles: 19. Inscriure'm
Edició 2

Sessió presencial

dc. 19/02/20 (15:30-18:30h)

Cibernàrium-MediaTic

C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Obertura de la inscripció 12/02/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.
>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.
Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.
>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

dl. 27/01/20 (09:30-12:30h)
Durada: 1 sessió

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er
Barcelona
Modalitat: Presencial
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Negoci i empresa

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

CARLES

GARCIA BERNED

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

La contractació de software CRM o ERP: Claus per redactar un bon contracte: Edició 1

Sessió presencial

dl. 27/01/20 09:30-12:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

La contractació de software CRM o ERP: Claus per redactar un bon contracte: Edició 2

Sessió presencial

dc. 19/02/20 15:30-18:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció