Especialitzada
Presencial

Introducció al modelat i a la impressió 3D amb Blender i Ultimaker Cura (Nova!)

Vine a introduir-te al món de la tecnologia 3D. A través d'aquests dos programes aprendrem les diferents fases del procés de creació d'objectes amb 3D (Blender) i l'aterratge a través del laminat de peces sota diferents circumstàncies (Ultimaker Cura). Inclou una part pràctica per realitzar els nostres primers prototips o productes amb diferents materials.

Objectius específics | Temari

-Aprendre els usos on el prototipatge 3D i la fabricació digital pot ser diferenciador en sectors professionals.

-Conèixer les necessitats i requisits a l'hora de produir en impressió 3D.

-Modelar figures en 3D bàsiques des de zero i saber retocar figures descarregades.

-Poder utilitzar qualsevol impressora 3D de FDM basada en Arduino.


TEMARI


INTRODUCCIÓ

- Exemples pràctics d'avantatges competitius gràcies al prototipatge ràpid i a la fabricació digital.

- Resum de les tecnologíes actuals i perquè la impressió 3D es la més accessible.

- Resum del que es necessita per modelar i imprimir en 3D.


SOFTWARE - (crear un primer objecte barrejant elements creats des de zero i elements descarregats)

- Descarregar i instal·lar Blender i Cura.

- Nocions bàsiques de la interfície de Blender.

- Pràctica en modelar un objecte simple.

- Com i d'on descarregar objectes 3D?

- Pràctica en modificar un objecte descarregat.


SLICER - (preparar l'arxiu per imprimir de l'objecte anterior tenint en compte totes les variables)

- Nocions bàsiques de la interfície de Cura.

- Què tenir en compte a l'hora de preparar un arxiu per imprimir?

- Pràctica en preparar l'arxiu per imprimir.


IMPRESSIÓ 3D - (posar a imprimir l'arxiu preparat i aprendre el funcionament bàsic de les impressores 3D FDM)

- Nocions bàsiques de les interfícies de les impressores basades en Marlin Firmware.

- Comprovació de tots els elements del hardware .

- Calibrar el llit de la impressora.

- Posar i canviar el material.

- Preparar la superfície d'adherència.

- Posar a imprimir una peça.

- Extreure i netejar una peça impressa.

- Repàs d'opcions i acabats superficials possibles.


Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dl. 18/11/19 (16:00-20:00h)

dc. 20/11/19 (16:00-20:00h)

Parc Tecnològic de Barcelona Activa

Marie Curie, 8-14

Barcelona

Sense places

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.
>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.
Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.
>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

dl. 18/11/19 (16:00-20:00h)
dc. 20/11/19 (16:00-20:00h)
Durada: 2 sessions

Parc Tecnològic de Barcelona Activa - Marie Curie, 8-14
Barcelona
Sense places
Modalitat: Presencial
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Fabricació Digital i 3D

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

BERNAT

BASTÉ SELVA

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció al modelat i a la impressió 3D amb Blender i Ultimaker Cura (Nova!): Edició 1

Sessió presencial

dl. 18/11/19 16:00-20:00h

Parc Tecnològic de Barcelona Activa Marie Curie, 8-14 Barcelona

dc. 20/11/19 16:00-20:00h

Parc Tecnològic de Barcelona Activa Marie Curie, 8-14 Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció