Especialitzada
 

Fes imatges animades per xarxes socials i guanya likes - Aula virtual

Els gifs animats estan vivint un boom de la mà de les xarxes socials i de les plataformes mòbils. Són senzills de fer, molt gràfics i fàcilment viralitzables. Apren a crear-ne amb eines gratuïtes.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


- Veure la diferència entre un gif animat destinat a l'oci i un de màrqueting.
- Definir quins paràmetres ha de complir el nostre gif animat per ser efectiu
- Aprendre a crear gifs animats amb eines al núvol i gratuïtes sense necessitat de ser dissenyador
- Aprendre a moure aquests gifs animats per la xarxa

TEMARI

1. Què és un gif animat
2. Analitzem exemples
3. Comportament a les xarxes socials
4. Per a què serveixen en màrqueting
5. Com crear un gif animat

Edicions

Edició 1

dt. 17/11/20 (11:00-13:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 10/11/2020 a les 08:30h.
Edició 2

dc. 09/12/20 (16:30-18:30h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 02/12/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

dt. 17/11/20 (11:00-13:00h)
Durada: 1 sessió

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Obertura de la inscripció 10/11/2020 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Imatge digital i disseny

Valoració del curs

Mitjana
8.84

Formació impartida per

SÍLVIA

LLOMBART MONNER

Mitjana
9.23

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Fes imatges animades per xarxes socials i guanya likes - Aula virtual: Edició 1

dt. 17/11/20 11:00-13:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Fes imatges animades per xarxes socials i guanya likes - Aula virtual: Edició 2

dc. 09/12/20 16:30-18:30h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció