Especialitzada
 

Campanyes d'email màrqueting i la obtenció de dades de contacte - Aula virtual

Les campanyes d'e-mail màrqueting s'han convertit en una eina imprescindible en el dia a dia de moltes empreses i també per aquells professionals que inicien la seva activitat i volen generar bases de dades de contactes. És per això que cal conèixer les possibilitats que actualment ofereix la normativa, per saber com fer-ho i quins límits no es poden sobrepassar, per evitar sancions econòmiques.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

- Conèixer la normativa aplicable.
- Aprendre a identificar quins proveïdors ofereixen les garanties mínimes quan es vol adquirir una base de contactes a un tercer.
- Saber els criteris que actualment aplica l'Agència de Protecció de Dades.
- Aprendre a consultar la Llista Robinson, etc.

TEMARI

1. Introducció

2. Normativa aplicable i concepte de comunicació comercial.

3. La necessitat o no del consentiment: el paper de l'interès legítim.

4. Adquisició de BBDD per e-mail màrqueting.

5. Llistats d'exclusió publicitària i com respondre a drets d'oposició.

6. El Reglament E-Privacy: Canvis a futur.

7. Cas pràctic.

Edicions

Edició 1

dl. 16/11/20 (15:00-17:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 09/11/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.


>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.
 

dl. 16/11/20 (15:00-17:00h)
Durada: 1 sessió

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Obertura de la inscripció 09/11/2020 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Màrqueting i comunicació

Valoració del curs

Mitjana
7.73

Formació impartida per

CARLES

GARCIA BERNED

Mitjana
7.93

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Campanyes d'email màrqueting i la obtenció de dades de contacte - Aula virtual: Edició 1

dl. 16/11/20 15:00-17:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció