Especialitzada
 

Metodologies Agile per a la gestió de projectes i equips - Aula virtual

La situació actual t¿està comportant canvis en la teva forma de treballar? Gestiones projectes? La gestió d'equips es fa complexa? Tens la sensació que cada cop has d'estar creant i innovant? Tant les organitzacions com els equips professionals s'estan adaptant a la necessitat d'utilitzar metodologies de gestió àgil, que facilitin la gestió dels projectes, clients i proveïdors. El treball col·laboratiu i la coordinació dels equips són els pilars claus d'aquesta metodologia que cerca resoldre reptes i donar respostes àgils a les necessitats dels stakeholders.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en multisessions. S'impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic un enllaç únic amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la primera sessió. 


- Saber com treballar de forma Agile per adaptar-te a l'escenari d'incertesa i complexitat actual.

- Conèixer com transformar una organització per ser Agile.

- Saber com reaccionar davant situacions de crisi i prendre decisions àgils.

- Aprendre bones pràctiques per planificar i gestionar un projecte de forma àgil.

- Conèixer eines que facilitin la gestió Agile.


TEMARI

Sessió 1:

1.- Què són les metodologies Agile i quins en són els seus beneficis.
2.- Diferències i similituds amb la planificació de projectes tradicionals.
3.- Competències necessàries per ser un/a professional Agile.
4.- La dinàmica de treball i la comunicació d'un equip Agile.
5.- Identificació del marc d'actuació.
6.- El procés Agile.

Sessió 2:

1.- Consells per implementar les metodologies Agile a la teva organització.
2.- Els requisits o product backlog.
3.- Rols i responsabilitats a l'equip Agile.
4.- Com aportar valor al producte o servei i guiar el teu equip per obtenir els millors resultats.
5.- Kanban. L'eina visual per conèixer l'estat d'un projecte i optimitzar el flux de treball.
6.-Mapa d'eines col·laboratives al núvol.

Edicions

Edició 1

dt. 10/11/20 (16:30-18:30h)

dj. 12/11/20 (16:30-18:30h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 03/11/2020 a les 08:30h.
Edició 2

dj. 03/12/20 (12:00-14:00h)

dv. 04/12/20 (12:00-14:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 26/11/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dt. 10/11/20 (16:30-18:30h)
dj. 12/11/20 (16:30-18:30h)
Durada: 2 sessions

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Obertura de la inscripció 03/11/2020 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Negoci i empresa

Valoració del curs

Mitjana
8.94

Formació impartida per

ESTHER

ORIVE TUDELA

Mitjana
9.11

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Metodologies Agile per a la gestió de projectes i equips - Aula virtual: Edició 1

dt. 10/11/20 16:30-18:30h

AULA VIRTUAL --, --, --

dj. 12/11/20 16:30-18:30h

AULA VIRTUAL --, --, --

Metodologies Agile per a la gestió de projectes i equips - Aula virtual: Edició 2

dj. 03/12/20 12:00-14:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

dv. 04/12/20 12:00-14:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció