Preguntes Freqüents

En aquesta secció recollim dubtes habituals relacionats amb el Cibernàrium. Si no trobes el que estàs buscant, posa't en contacte amb nosaltres.

08. Quina és la normativa d'inscripcions de Cibernàrium?

Título pregunta 8 FAQ

Título pregunta 8 FAQ

>> Activitats presencials

Màxim d'inscripcions

Pots inscriure't en totes les activitats que vulguis, sempre i quan no coincideixin en horari entre elles (en aquest cas el sistema bloquejarà la inscripció)


Control d'assistència

És obligatori signar el full d'assistència a la Recepció del Cibernàrium abans d'accedir a l'aula. En cas de no signar no quedarà registrada l'assistència.

Les activitats amb més d'una sessió impliquen assistència obligatòria a la primera per poder participar a les següents.

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, les activitats comencen amb puntualitat. No serà possible accedir a les aules 15 minuts després de l'hora d'inici.

La realització de les activitats està condicionada a la inscripció d'un mínim d'alumnes. En cas de cancel·lació s'avisarà a les persones inscrites.

>> Activitats online

Màxim d'inscripcions

Pots inscriure't en tantes activitats com vulguis. També pots repetir una activitat que ja has fet en una sessió anterior.

Tornar a dalt