Famílies i TIC - Foment de les vocacions científiques i tecnològiques

Barcelona Activa participa, a través de Cibernàrium, en el pla STEAM pel foment de les vocacions científiques i tecnològiques amb una sèrie d'activitats pròpies i en col·laboració amb tercers.

L'objectiu principal del pla –que compta amb el suport principal del Consorci d'Educació de Barcelona- és fomentar les competències i les vocacions científiques i tecnològiques amb perspectiva de gènere entre tota la comunitat educativa: alumnat de primària i secundària, professorat i famílies per tal d'incidir en l'augment d'ocupació en aquestes disciplines a llarg termini.

Actualment, hi ha més llocs de treball en els àmbits científic i tecnològic que persones formades en aquests perfils professionals. A més, es tracta de sectors molt masculinitzats, amb poca presència de dones. Per donar solució a aquestes situacions, es proposen diverses activitats:

 - Formació per al professorat, tallers per a famílies, cursos per a l'alumnat.

 - S'ofereixen a diferents punts de la ciutat: escoles, biblioteques, universitats o Ateneus de Fabricació Digital, etc.

 

Actualment, els projectes en els que s'està treballant a Barcelona Activa es poden dividir en:

1) Les col·laboracions amb tercers com el Barcelona Supercomputing Center (BSC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l'Oficina de Dades Obertes de l'Ajuntament de Barcelona i la Universidad de Deusto.

  • 2) Les activitats i projectes propis de Cibernàrium com:
  •  - Estiu TIC – formació en competències digitals per al professorat (juny i juliol)
  • Competències digitals per a famílies: activitats per millorar les habilitats tecnològiques bàsiques que han de tenir les famílies, i en especial pares i mares, per donar un bon suport educatiu als seus fills i filles, i proporcionar-los una guia per a un ús crític i segur d'Internet.
  • - Tallers EstàsON en col·laboració amb Biblioteques de Barcelona: tot un conjunt de tallers experimentals que tenen per objectiu principal despertar l'interès i la curiositat per l'àmbit científic i tecnològic a través d'un aprenentatge lúdic. En els diferents tallers els nens i nenes tenen l'oportunitat d'apropar-se a les diverses disciplines STEAM a partir de l'experimentació i el joc.
  • - Tallers de fabricació digital als Ateneus de Fabricació Digital. (properament)

  • STEAM
STEAM