Selector d'idioma

catalàespañolenglish
Català Castellano English

Visualització del menú

Ruta de navegació

DECÀLEG PROJECTES STEAM

21/12/2023

DECÀLEG PROJECTES STEAM

 

1.  Construir un missatge adaptat als agents destinataris que garanteixi l'accessibilitat cognitiva i multicultural, amb un sistema de difusió multi suport, multicanal i multi agent.

 

2. Definir explícitament quins valors i competències transversals es volen potenciar que permetin el creixement personal i el trencament d'estereotips.

 

3. Definir indicadors específics d'avaluació del projecte i de cada activitat, i construir un sistema d'avaluació rigorós, qualitatiu i quantitatiu de l'impacte real a llarg termini. 

 

4. Posar el focus en arribar i implicar a les famílies que no veuen la necessitat, tenen menys recursos, més estereotips o no tenen la motivació per fomentar l'accés a vocacions científiques i tecnològiques.

 

5. Dissenyar projectes sostenibles i continuats en el temps, fugint d'accions aïllades, duplicitats i desvinculant-los de l'àmbit únicament acadèmic.

 

6. Garantir la interdisciplinarietat i la transversalitat, evitant la segmentació i la compartimentació del coneixement amb una visió àmplia de les disciplines vinculades amb les vocacions científiques i tecnològiques. 

 

7. Dissenyar projectes que vagin més enllà de l'espai on es desenvolupen, generant un veritable impacte en l'entorn més pròxim de la persona destinatària i el seu context social.

 

8. Dissenyar activitats emmarcades en un context real i lúdic, connectades als interessos del públic destinatari que els faci despertar l'interès genuí i la motivació intrínseca.

 

9. Incloure referents femenins vinculats a professions científiques i tecnològiques, promovent el contacte directe en un context real i fomentant un vincle més estret amb les persones participants.

 

10. Presentar les activitats com a espais oberts que promoguin l'aprenentatge vivencial, experimental, autoexploratiu, actiu i des del joc, seguint la metodologia Hands on.

 

LINKS D'INTERÈS