Condicions d'inscripció

Condicions generals

El nombre de places disponibles per assistir a les activitats és limitat i sempre és necessària la inscripció prèvia. 

>> Activitats presencials i Aula Virtual (en directe)

Consulta sempre al web la data, hora i adreça del centre on s'imparteix l'activitat a la que t'has inscrit i revisa l'apartat de "Més Informació" de l'activitat per saber si necessites cap requeriment o eina específica per participar-hi. 
L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.

Documentació:
Quan vinguis a l'activitat és imprescindible que portis el teu DNI o NIE original i en vigor. 
En el cas que portis el Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió (NIE en paper), caldrà adjuntar també el Passaport o document en vigor del país d'origen.
Si tens un NIE no comunitari caducat, hauràs d'aportar també per poder participar a l'activitat, el certificat policial de renovació.

Control d'assistència:
Les activitats amb més d'una sessió impliquen assistència obligatòria a la primera per poder participar a les següents. 
En les activitats presencials és obligatori signar el full d'assistència present a la recepció del centre on s'imparteix l'activitat abans d'accedir a l'aula. 
Per garantir el rigor i la qualitat formativa, les activitats comencen amb puntualitat. No serà possible accedir a les aules 15 minuts després de l'hora d'inici.

Donar-se de baixa a les activitats:
Si després d'haver realitzat la inscripció no pots assistir a l'activitat caldrà que et donis de baixa per tal que algú altre pugui aprofitar la teva plaça. Ho podràs fer accedint via web a la teva Àrea Personal des de l'apartat de consulta de l'Històric d'Activitats. 
Podràs donar-te de baixa d'una activitat fins a 12 hores abans de l'inici.

En cas de no assistir a una activitat i no comunicar la baixa, la informació quedarà recollida al teu expedient com a no assistent a l'activitat. 
 

>> Activitats online asíncrones

Per inscriure's a les activitats online només cal estar registrat/da al web com a usuari/ària Cibernàrium.

Per aconseguir el certificat de realització cal haver superat tots els mòduls i el test d'autoavaluació final (cas que n'hi hagi). El certificat estarà disponible automàticament en el moment de la finalització.

La no finalització d'una activitat online no genera penalització ni restriccions per apuntar-se a una altra.

Mesures de prevenció respecte al COVID-19

 

No es podrà accedir a l'equipament sense mascareta, la qual s'haurà mantenir ben col·locada en tot moment.

 

Segons el criteri marcat pel Govern d'Espanya (Ministeri de Sanitat) i la Generalitat de Catalunya s'ha de portar una mascareta que protegeixi els altres

• Mascaretes quirúrgiques

• Mascaretes Higièniques

• Mascaretes FFP2 – KN 95

SENSE VÀLVULA D'EXALACIÓ.

 

No són vàlids mocadors, bufandes i altres peces de roba que no compleixin les normatives de cada tipologia de mascareta.

 

No es pot accedir a les instal·lacions si tens algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19:

  • Tos
  • Dificultat per a respirar
  • Mal de coll*
  • Refredat nasal*
  • Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
  • Mal de panxa amb vòmits o diarrea
  • Pèrdua d'olfacte o gust.
  • Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC)

*Només si apareixen conjuntament amb algun altre símptoma de la llista.

 

A l'entrada de l'equipament es farà un control de temperatura amb un termòmetre d'infrarojos, sense contacte.