Especialitzada
 

Azure: Introducció a l'Azure App Services - Aula Virtual

Introducció al funcionament d'Azure App Service des de l'inici. Amb aquest servei podràs crear, construir i desenvolupar aplicacions utilitzant el servei en el núvol de Windows amb diferents eines i frameworks.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


- Crear un ambient de desenvolupament per Azure Web Apps amb codi d'Azure.

- Utilitzar Application Insights i dades amb Querying Telemetry.

- Implementar continous deployment i automatització de diferents escenaris

- Aprendre a testejar codi de projectes reals i a definir un pla d'acció de resolució de bugs.


TEMARI


Introducció a Azure App Service

- Introducció al cloud Azure

- App Services. Tipus i característiques

- El nostre primer servei web


Applications Insights

- Configurant mètriques

- Proves de disponibilitat

- Inspecció i alertes


Escenaris de desplegament avançat

- Introducció al desplegament continu

- Desplegament continu a partir d'un repositori a GitHub.


Testeig, debugat i logs

- Estudi dels logs per detectar problemes.

- Ús de les eines disponibles per 'debugar' diversos problemes

Edicions

Edició 1

dj. 05/11/20 (16:00-18:00h)

dv. 06/11/20 (16:00-18:00h)

dl. 09/11/20 (16:00-18:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 29/10/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>>Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dj. 05/11/20 (16:00-18:00h)
dv. 06/11/20 (16:00-18:00h)
dl. 09/11/20 (16:00-18:00h)
Durada: 3 sessions

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Obertura de la inscripció 29/10/2020 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 3 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
9.19

Formació impartida per

CARLOS

ALONSO MARTÍNEZ

Mitjana
9.38

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Azure: Introducció a l'Azure App Services - Aula Virtual: Edició 1

dj. 05/11/20 16:00-18:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

dv. 06/11/20 16:00-18:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

dl. 09/11/20 16:00-18:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció