Especialitzada
 

WordPress i formularis - Aula virtual

Els formularis son la porta d'entrada de les dades personals de les persones usuàries del teu site. Així podras saber el nom, el mail per entendre-les millor o estar en contacte via mail (newsletter). En aquest curs veuràs com integrar formularis a WordPress amb els plugins més potents i gestionant els registres com indiquen les normatives RGPD i LOPD.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

- Saber utilitzar Wordpress per integrar formularis.
- Conèixer els formularis habituals.
- Saber crear i inserir formularis.


TEMARI

1. Què son els formularis

2. Saber utilitzar Wordpress per crear formularis

3. Conèixer plugins habituals

4. Saber instal·lar els plugins

5. Construir el nostre formulari personalitzat

6. Integració de serveis externs

7. Inserció del formulari en mòduls o objectes

8. Testeig

Edicions

Edició 1

dv. 27/11/20 (10:00-12:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 20/11/2020 a les 08:30h.
Edició 2

dv. 18/12/20 (15:00-17:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 11/12/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dv. 27/11/20 (10:00-12:00h)
Durada: 1 sessió

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Obertura de la inscripció 20/11/2020 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Creació web

Valoració del curs

Mitjana
8.62

Formació impartida per

JAIME

RODRIGUEZ CLAVER

Mitjana
8.36

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

WordPress i formularis - Aula virtual: Edició 1

dv. 27/11/20 10:00-12:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

WordPress i formularis - Aula virtual: Edició 2

dv. 18/12/20 15:00-17:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció