Especialitzada
 

Wordpress: instal·lació en ordinador i en servidor - Aula virtual

Per fer funcionar un CMS (com Wordpress, Moodle o Prestashop) s'ha d'executar en un entorn concret. Coneix els dos entorns de creació: local i servidor (hosting), quines son les diferències i crea l'entorn local en el teu equip amb XAMPP.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

REQUISIT: Aquesta formació requereix tenir coneixements bàsics previs sobre Woordpress, ja que partirem d'aquests mateixos coneixements per realitzar la seva instal·lació, posada en marxa i configuració de l'eina obtenint el seu màxim rendiment.

- Saber diferenciar els dos entorns de creació: local i servidor.
- Saber triar l'adient.
- Saber crear entorn en local.
- Administrar entorn local.
- Saber crear entorn servidor.
- Saber administrar entorn servidor.
- Migracions entre entorns i backups de dades.


TEMARI

1. Introducció als entorns de desenvolupament 
- Entorn local, que és i perquè utilitzar-lo
- Entorn servidor, que és i perquè utilitzar-lo

2. Instal·lació i creació de servidor local
- Eines de servidors locals, requeriments tècnics i funcionals
- Instal·lació de servidor local
- Configuració de servidor local amb phpMyAdmin
- Creació d'usuaris i permisos
- Creació de Bases de dades
- Instal·lació de Wordpress en local com a demostració

3. Creació de Servidor Remot (hosting)
- El binomi domini i servidor
- SetUp de servidor remot (hosting)
- Configuració de Servidor remot amb cPanel
- Creació d'usuaris i permisos
- Creació de bases de dades
- Instal·lació de Wordpress en hosting com a demostració

Edicions

Edició 1

dv. 23/10/20 (15:00-17:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Sense places
Edició 2

dv. 06/11/20 (11:00-13:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 30/10/2020 a les 08:30h.
Edició 3

dl. 07/12/20 (16:00-18:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 30/11/2020 a les 08:30h.

Informació general

>>>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dv. 23/10/20 (15:00-17:00h)
Durada: 1 sessió

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Sense places
dv. 06/11/20 (11:00-13:00h)
Durada: 1 sessió

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Obertura de la inscripció 30/10/2020 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Creació web

Valoració del curs

Mitjana
8.94

Formació impartida per

DANIEL

MARTÍN CASAS

Mitjana
9.3

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Wordpress: instal·lació en ordinador i en servidor - Aula virtual: Edició 1

dv. 23/10/20 15:00-17:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Wordpress: instal·lació en ordinador i en servidor - Aula virtual: Edició 2

dv. 06/11/20 11:00-13:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Wordpress: instal·lació en ordinador i en servidor - Aula virtual: Edició 3

dl. 07/12/20 16:00-18:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció