Especialitzada
 

Introducció a R, visualització gràfica i Big Data - Aula Virtual

Aquest curs està pensat per introduir els alumnes en els conceptes clau: què és això del Big Data? la importància de les bases de dades, com fer les preguntes adequades i presentar les eines que ens permetran respondre-les. Una segona part presentaria aquestes eines: R i RStudio (la interfície gràfica per excel·lència d'R) i com programar en aquest llenguatge.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

OBJECTIUS
- Instal·lar R, RStudio i els paquets necessaris.
- Aprendre les nocions bàsiques de programació en R (punt 2 del temari).
- Entendre conceptes estadístics bàsics: mitjana, quartil, desviació estàndard.
- Aplicar els conceptes estadístics per interpretar una base de dades senzilla.
- Aprendre a representar dades amb ggplot2 i R.
- Interpretar dades i gràfics fets a l'aula.

TEMARI

Primera sessió:
1. Introducció
1.1. Què és R i per a què serveix?
1.2. Instal·lació d'R i RStudio
2. Programació amb R
2.1. Tipus d'objectes i dades
2.2. Llegir i escriure dades

Segona sessió:
3. Exercici pràctic: anàlisi dels vols d'avió sortints de Nova York
3.1. Funcions exploratòries
3.2. Concepte de tidy data
3.3. Manipulació de dades

Tercera sessió:
4. Anàlisi i representació
4.1. Gràfics exploratoris amb R i ggplot2

Edicions

Edició 1

dv. 23/10/20 (16:00-18:00h)

dl. 26/10/20 (16:00-18:00h)

dt. 27/10/20 (16:00-18:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Sense places.
Edició 2

dv. 20/11/20 (16:00-18:00h)

dl. 23/11/20 (16:00-18:00h)

dt. 24/11/20 (16:00-18:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 13/11/2020 a les 08:30h.
Edició 3

dl. 21/12/20 (16:00-18:00h)

dt. 22/12/20 (16:00-18:00h)

dc. 23/12/20 (16:00-18:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 14/12/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>>Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dv. 23/10/20 (16:00-18:00h)
dl. 26/10/20 (16:00-18:00h)
dt. 27/10/20 (16:00-18:00h)
Durada: 3 sessions

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Sense places.
dv. 20/11/20 (16:00-18:00h)
dl. 23/11/20 (16:00-18:00h)
Durada: 3 sessions

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Obertura de la inscripció 13/11/2020 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 3 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
9.09

Formació impartida per

JOSEP ANTON

MIR TUTUSAUS

Mitjana
9.33

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció a R, visualització gràfica i Big Data - Aula Virtual: Edició 1

dv. 23/10/20 16:00-18:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

dl. 26/10/20 16:00-18:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

dt. 27/10/20 16:00-18:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Introducció a R, visualització gràfica i Big Data - Aula Virtual: Edició 2

dv. 20/11/20 16:00-18:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

dl. 23/11/20 16:00-18:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

dt. 24/11/20 16:00-18:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Introducció a R, visualització gràfica i Big Data - Aula Virtual: Edició 3

dl. 21/12/20 16:00-18:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

dt. 22/12/20 16:00-18:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

dc. 23/12/20 16:00-18:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció