Especialitzada
 

Eines per la classe invertida (Flipped classroom): Genially i altres possibilitats - Aula virtual

L'objectiu d'aquesta formació és treballar diversos aspectes relacionats amb la ideació i implementació d'una proposta educativa basada en l'aprenentatge invertit acompanyat de la integració didàctica de diverses tecnologies que et permetin flippar la teva assignatura.

Objectius específics | Temari


IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.- Adquirir coneixements teòrics i pràctics que afavoreixin el disseny, el desenvolupament i la valoració crítica de la metodologia de l'aprenentatge invertit (flipped learning o FL).

- Obtenir un domini tècnic bàsic de recursos/serveis d'internet, susceptibles de ser utilitzats en les diferents fases de la metodologia treballada.


TEMARI

1.- Què saps sobre els aprenentatges i les classes flipants?

- Definició d'aprenentatge invertit i d'aula invertida
- Fases de l'aprenentatge invertit
- Aprenentatge invertit & Aula invertida

2.- Gestió de la informació: repositoris amb Listly

3.- Producció de continguts audiovisuals: Screencasts amb Loom

4.-Producció d'evidències d'aprenentatge interactives amb Genial.ly

Edicions

Edició 1

dl. 30/11/20 (16:00-19:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 23/11/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dl. 30/11/20 (16:00-19:00h)
Durada: 1 sessió

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Obertura de la inscripció 23/11/2020 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Educació i TIC

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

NEUS

BURCH SUÑER

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Eines per la classe invertida (Flipped classroom): Genially i altres possibilitats - Aula virtual: Edició 1

dl. 30/11/20 16:00-19:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció