Especialitzada
 

La contractació de software CRM o ERP: claus per redactar un bon contracte - Aula virtual

La contractació d'un sistema de gestió de la relació amb clients (CRM), o de Planificació de Recursos Empresarials (ERP), suposa una inversió econòmica molt important per a moltes empreses i autònoms. Definir què és el que s'està contractant, quines funcionalitats incorpora el programa, quins serveis addicionals poden contractar-se, fins a on arriba la responsabilitat del fabricant/proveïdor, resulta clau per tal d'evitar conflictes.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


- Aprendre a identificar els riscos legals que pot comportar la contractació dun programa a mida.
- Saber què cal exigir durant la fase pre-contractual.
- Aprendre a diferenciar entre un proveïdor que ofereix garanties legals idònies i el que no ho fa.
- Conèixer quines obligacions i garanties no es poden excloure contractualment respecte a la responsabilitat del proveïdor; criteris aplicats pels tribunals de justícia en aquests casos, etc.

TEMARI:

1. Concepte de software i desenvolupament a mida.
2. Llicència o cessió de titularitat.
3. La fase pre-contractual. Informació a subministrar pel proveïdor. Informació a subministrar pel client.
4. Anàlisis funcional o document d'especificacions.
5. Conseqüències de la falta d'informació. Podríem anular el contracte?
6. Què incloure dins del Contracte. Objecte.  Obligacions de cada Part. Fases de desenvolupament.
7. Preu i formes de pagament. Calendari amb dates d'entrega.  Procediment d'acceptació dels desenvolupaments contractats.
8. Entrega defectuosa o amb retard. Drets de propietat intel·lectual.
9. Serveis de manteniment/suport. Importància dels SOW. Service Level Agreement i penalitzacions. Responsabilitat. Protecció de dades. Resolució anticipada del contracte per qualsevol de les parts.
10 Gestió dels conflictes. 

 Cas pràctic: redacció d'un model de contracte.

Edicions

Edició 1

dc. 28/10/20 (11:30-13:30h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Places disponibles: 95. Inscriure'm
Edició 2

dv. 20/11/20 (15:00-17:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 13/11/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dc. 28/10/20 (11:30-13:30h)
Durada: 1 sessió

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Modalitat:
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Negoci i empresa

Valoració del curs

Mitjana
7.77

Formació impartida per

CARLES

GARCIA BERNED

Mitjana
8.31

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

La contractació de software CRM o ERP: claus per redactar un bon contracte - Aula virtual: Edició 1

dc. 28/10/20 11:30-13:30h

AULA VIRTUAL --, --, --

La contractació de software CRM o ERP: claus per redactar un bon contracte - Aula virtual: Edició 2

dv. 20/11/20 15:00-17:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció