Especialitzada
 

Introducció a Revit Autodesk (part 3): pràctica (presencial)

En aquest taller s'aprendrà a modelar i documentar un projecte arquitectònic amb Autodesk Revit. L'alumne s'emportarà una visió general de com fer servir el programa d'una manera pràctica i que servirà d'introducció per al seu ús en l'àmbit professional. A més s'ensenyarà el que és la metodologia BIM i tots els avantatges que comporta treballar amb aquesta en l'àmbit de l'arquitectura i de la construcció.

Objectius específics | Temari

- Aprendre a modelar un projecte arquitectònic en 3D.

- Aprendre a documentar-lo (plantes, alçats, taules de dades...).

- Entendre el avantatges de fer servir aquesta eina en comparació a d'altres.


TEMARI

Sessió 1:

1.- Introducció al BIM i al programari
- Introducció al BIM. BIM vs CAD
- Familiarització amb la interfície del programari
- Plantilles de projecte

2.- Elements i modelatge 1
- Nivells de cota i graella
- Categoria, família, tipus i instancia
- Murs, forjat, portes i finestres

3.- Exercicis d'exemple

4.- Opcions de vista
- Propietats de vista
- Caixa de secció
- Seccions y alçats
- Modificacions de visibilitat

5.- Elements i modelatge 2
- Murs cortina, escales, barana i sostres
- Components

6.- Exercicis d'exemple


Sessió 2:

1.- Entorn i topografia
- Topografia
- Arbres y persones
- Nord real i nord del projecte
- Configuració del sol

2.- Elements i modelatge 3
- Coberta, pilars i bigues
- Pintura

3.- Exercicis d'exemple

4.- Documentació del projecte
- Vistes de treball i de presentació
- Plànols de presentació
- Preparació de la documentació
- Acotació de plànols
- Impressió i exportació

5.- Exercicis d'exemple

Edicions

Edició 1

dc. 09/12/20 (16:00-20:00h)

dj. 10/12/20 (16:00-20:00h)

Cibernàrium-MediaTIC

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 02/12/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts, un cop iniciada l'activitat.
>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.
>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

dc. 09/12/20 (16:00-20:00h)
dj. 10/12/20 (16:00-20:00h)
Durada: 2 sessions

Cibernàrium-MediaTIC - Carrer Roc Boronat, 117 - 127,
BARCELONA
Obertura de la inscripció 02/12/2020 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Fabricació Digital i 3D

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

MARTA

LONGO GARCÍA DEL RÍO

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció a Revit Autodesk (part 3): pràctica (presencial): Edició 1

dc. 09/12/20 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTIC Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

dj. 10/12/20 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTIC Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció