Especialitzada
 

Gestiona bases de dades amb MySQL - Aula virtual

Aprèn a crear una base de dades, gestionar-la amb consultes SQL i connectar-la amb un web.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en multisessions. S'impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic un enllaç únic amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la primera sessió. 


IMPORTANT: Activitat recomanable per persones que necessiten gestionar informació de manera ordenada. No és requereixen coneixements previs però és recomanable haver tingut alguna experiència prèvia amb bases de dades.

- Connectarem una base de dades a un web.
- Coneixerem el llenguatge SQL.
- Aprendrem a crear una base de dades.


TEMARI

1. Introducció a les bases de dades
- Tipus de bases de dades
- Bases de dades MySQL

2. Instal·lació d'una base de dades
- Ús de Xamp
- Gestors de base de dades

3. Llenguatge SQL
- Modelat bàsic
- Creació de taules i camps
- Instruccions SQL bàsiques
- Instruccions ORDER BY y GROUP BY
- Instruccions JOIN
- Instruccions COUNT, SUM, MAX, MIN, AVG

4. Connexió duna base de dades amb una web
- Practica amb programació bàsica PHP

Edicions

Edició 1

dj. 10/12/20 (16:00-18:00h)

dv. 11/12/20 (16:00-18:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 03/12/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.
>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dj. 10/12/20 (16:00-18:00h)
dv. 11/12/20 (16:00-18:00h)
Durada: 2 sessions

Aula virtual
Obertura de la inscripció 03/12/2020 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
8.53

Formació impartida per

ISMAEL

KALE MOYANO

Mitjana
8.35

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Gestiona bases de dades amb MySQL - Aula virtual: Edició 1

dj. 10/12/20 16:00-18:00h

Aula virtual

dv. 11/12/20 16:00-18:00h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció