Especialitzada
 

Informes i anàlisis de dades amb Google DataStudio - Aula virtual

Google Data Studio és l'eina que fan servir els professionals de Google per crear els seus sorprenents informes. Aquesta és l'eina increïblement fàcil d'utilitzar que permet diverses formes de visualització de dades, que permeten filtrar dades o crear informes visuals e interactius i portar teves anàlisis de dades a un altre nivell. Vols passar de fulls de càlcul avorrits a taules interactives i informes increïbles? Doncs aquest és el teu curs.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en multisessions. S'impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic un enllaç únic amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la primera sessió. 


- Aprendràs a crear informes amb dades amb fulls de càlcul de Google

- Coneixeràs quines són les opcions de gràfiques de dades i mapes

- Aprendràs com interactuar amb les dades amb els filtres.

- Coneixeràs com visualitzar i analitzar dades per períodes temporal.


TEMARI

SESSIÓ DIA 1
- Introducció i ajustos inicials de Google data Studio
- Métriques i dimensions
- Estructura d'un informe
- Gràfics: Taules , Quadres de Resum, Barres, Circulars

SESSIÓ DIA 2
- Series temporals
- Mapes
- Filtres e interacció
- Publicació dels informes
- Creació d'un projecte de informe .

Edicions

Edició 1

dv. 25/06/21 (16:30-18:30h)

dl. 28/06/21 (16:30-18:30h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 18/06/2021 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dv. 25/06/21 (16:30-18:30h)
dl. 28/06/21 (16:30-18:30h)
Durada: 2 sessions

Aula virtual
Obertura de la inscripció 18/06/2021 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Negoci i empresa

Valoració del curs

Mitjana
8.59

Formació impartida per

IGNASI

ALCALDE PEREA

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Informes i anàlisis de dades amb Google DataStudio - Aula virtual: Edició 1

dv. 25/06/21 16:30-18:30h

Aula virtual

dl. 28/06/21 16:30-18:30h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció