Especialitzada
 

Introducció a la programació 2: programació orientada a objectes - Aula virtual

Coneix els conceptes de classe i objecte i adquireix les bases per aprendre qualsevol llenguatge de programació modern, tant del costat de la tecnologia-client com tecnologia-servidor.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en multisessions. S'impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic un enllaç únic amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la primera sessió. 


IMPORTANT: aquesta activitat és la continuació lògica de l'activitat "Introducció a la programació 1: conceptes comuns a tots els llenguatges". Per aprofitar-la cal tenir coneixements previs de programació en llenguatges imperatius (C, Pascal, Basic...) o haver fet l'activitat anterior.


En aquesta activitat farem una introducció al concepte de programació orientada a objectes en el que es bassen la gran majoría de llenguatges de programació moderns, aportant coneixements transversals que serviran com a base per a la majoria dels llenguatges actuals i futurs. Veurem els conceptes de classe i objecte, la seva necessitat i com fer-los servir de manera senzilla i gràfica.


TEMARI

1. Introducció
2. Repàs de programació imperativa i explicació del pas orientat a objectes
3. Llenguatges de programació orientats a objectes.
4. Classes.
5. Elements que componen la classe
- Variables
- Funcions
- Constructor
6. Objectes o elements d'una classe
7. Creació d'una classe simple.
8. Gestió dels objectes creats (creació, emmagatzematge, eliminació i modificació dels objectes)
9. Creació d'un programa que faci us de classes per obtenir un comportament dessitjat.

Edicions

Edició 1

dt. 15/06/21 (16:30-19:30h)

dj. 17/06/21 (16:30-19:30h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 08/06/2021 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dt. 15/06/21 (16:30-19:30h)
dj. 17/06/21 (16:30-19:30h)
Durada: 2 sessions

Aula virtual
Obertura de la inscripció 08/06/2021 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
8.58

Formació impartida per

ORIOL

TINOCO MARCO

Mitjana
0

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció a la programació 2: programació orientada a objectes - Aula virtual: Edició 1

dt. 15/06/21 16:30-19:30h

Aula virtual

dj. 17/06/21 16:30-19:30h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció