Especialitzada
 

MariaDb, la base de dades OpenSource derivada de MySQL - Aula virtual

Coneixerem les diferents aplicacions i avantatges d'aquesta base de dades OpenSource. Un motor de base de dades força desconegut i que és totalment compatible amb els llenguatges de programació actuals. Però el seu principal punt i que va en línia amb l'esperit del Cibernarium, és el fet de que es OpenSource (codi obert) i fàcil d'emprar.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en multisessions. S'impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic un enllaç únic amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la primera sessió. 


- Aprendre les tipologies de dades.

- Treballar amb una base de dades mitjançant objectes.

- Conèixer com interconnectar un script PHP amb MariaDB.

- Aprendre a implementar accions CRUD (Create,Update,Delet) amb MariaDB.


TEMARI

Introducció a les bases de dades:

- Bases de dades
- Bases de dades relacionals
- Normalització de les bases de dades


Iniciació de MariaDB:

- Instal·lar MariaDB en debian GNU/Linux 7
- Accedir a la consola de MariaDB
- Comandaments d'utilitat
- Crear base de dades i afegir usuaris


Instruccions SQL per categories:

- Instruccions DDL
- Instruccions DML
- Instruccions TCL
- Instruccions SCL
- Instruccions Embedded SQL


Tipus de dades:

- Instruccions bàsiques
- Crear taules i tipus de dades

Edicions

Edició 1

dc. 24/03/21 (16:30-18:30h)

dj. 25/03/21 (16:30-18:30h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 17/03/2021 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.

>>Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dc. 24/03/21 (16:30-18:30h)
dj. 25/03/21 (16:30-18:30h)
Durada: 2 sessions

Aula virtual
Obertura de la inscripció 17/03/2021 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
8.91

Formació impartida per

ORIOL

TINOCO MARCO

Mitjana
9.27

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

MariaDb, la base de dades OpenSource derivada de MySQL - Aula virtual: Edició 1

dc. 24/03/21 16:30-18:30h

Aula virtual

dj. 25/03/21 16:30-18:30h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció