Especialitzada
 

Data Storytelling: descobreix com narrar històries amb les dades - Aula virtual

La quantitat de dades que les empreses necessiten processar i analitzar per a obtenir informació rellevant per a la presa de decisions, no para de créixer i cada vegada més ràpid. Per això hem de fer gràfics que permetin comprendre la informació, i ajudar a extreure les primeres conclusions de valor. Però quan hem extret aquestes conclusions i descobrim una dada impactant, cal co-municar aquesta informació a responsables de la presa de decisions "humanitzar" les dades i fer-les comprensibles, per al públic objectiu que llegirà aquesta informació i això ho facilita el data storytelling. Es tracta de contextualitzar aquestes dades per a generar més impacte. Les dades assenyalen un problema o una oportunitat, les idees estan destinades a moure'ns a la presa de decisions.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en multisessions. S'impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic un enllaç únic amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la primera sessió. 


- Aprendre a comunicar i fer presentacions amb dades.

- Aprendre les narratives mes comunes per comunicar dades.

- Aprendre com contextualitzar les dades i fer-les més humanes .TEMARI

1. Trucs de disseny per focalitzar atenció amb el gràfics

2. Conectar les dades amb una magnitud humana

3. Idees i narratives per explicar històries amb les dades

4. Humanitzar les dades: fer-les properes al lector

Edicions

Edició 1

dv. 23/04/21 (10:00-12:00h)

dl. 26/04/21 (10:00-12:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 16/04/2021 a les 08:30h.
Edició 2

dc. 26/05/21 (10:00-12:00h)

dv. 28/05/21 (10:00-12:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 19/05/2021 a les 08:30h.
Edició 3

dl. 21/06/21 (16:30-18:30h)

dt. 22/06/21 (16:30-18:30h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 14/06/2021 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dv. 23/04/21 (10:00-12:00h)
dl. 26/04/21 (10:00-12:00h)
Durada: 2 sessions

Aula virtual
Obertura de la inscripció 16/04/2021 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Negoci i empresa

Valoració del curs

Mitjana
8.78

Formació impartida per

IGNASI

ALCALDE PEREA

Mitjana
0

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Data Storytelling: descobreix com narrar històries amb les dades - Aula virtual: Edició 1

dv. 23/04/21 10:00-12:00h

Aula virtual

dl. 26/04/21 10:00-12:00h

Aula virtual

Data Storytelling: descobreix com narrar històries amb les dades - Aula virtual: Edició 2

dc. 26/05/21 10:00-12:00h

Aula virtual

dv. 28/05/21 10:00-12:00h

Aula virtual

Data Storytelling: descobreix com narrar històries amb les dades - Aula virtual: Edició 3

dl. 21/06/21 16:30-18:30h

Aula virtual

dt. 22/06/21 16:30-18:30h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció