Especialitzada
 

Fotografia de producte. Com destacar les imatges (part 2): revelat - Aula virtual

Ja has fet la fotografia al teu producte, però no acabes d'estar-ne satisfet/a li manca qualitat, està apagada, plana, no destaca, detectes imperfeccions, els detalls no llueixen, el color no s¿ajusta, l'objecte es veu deformat...? Vine a aprendre les tècniques de revelat professional per tal de millorar aquells aspectes on la teva càmera no arriba.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


- Conèixer el principal programari de revelat fotogràfic.

- Pautar aquells aspectes i fluxos de treball que cal aplicar per tal de millorar l¿aparença del nostre producte i la qualitat fotogràfica final, tant per catàleg com per bodegó i li-festyle.

- Determinar quins són els aspectes que poden corregir-se del nostre original fotogràfic, el seu potencial i limitacions.

- Saber aplicar les principals tècniques de correcció tècnica i tonal per tal d¿augmentar la qualitat final, allà on el nostre equipament presenta restriccions.


TEMARI

- Analitzar el programari de revelat fotogràfic, centrat en Adobe Camera RAW (Photoshop), tot i citant, de forma paral·lela, algunes opcions similars amb Snapseed, potencialitat i limitacions.

- Presentar un fluxe de treball coherent que permeti guanyar eficiència i productivitat.

- Minimitzar aberracions cromàtiques i distorsions de camp

- Realinear i renquadrar

- Transformacions i correccions d¿ortogonalitat (paral·lelismes)

- Corregir exposició, llums i ombres, punts blanc i negre i contrast: Treure detall a les zones més extremes (altes llums, ombres profundes) i intentar certa uniformitat de to, sense perdre els volums.

- Balanç de blancs

- Guanyar acutància: nitidesa, textura, estructura, claredat, contrast tonal...

- Eliminar o minimitzar el soroll visual sempre que sigui possible.

- Discernir aquelles correccions i ajustaments que tan sols poden aconseguir-se en post-producció.


Aquesta temàtica es treballarà en vàries sessions, programades en dies diferents. Per al correcte aprofitament del contingut de la formació, us recomanem que us inscriviu i participeu en el mateix ordre en què s'han programat (sessió 2 de 3)

Edicions

Edició 1

dl. 29/03/21 (15:00-17:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 22/03/2021 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dl. 29/03/21 (15:00-17:00h)
Durada: 1 sessió

Aula virtual
Obertura de la inscripció 22/03/2021 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Imatge digital i disseny

Valoració del curs

Mitjana
8.69

Formació impartida per

PEPA

PORTA LLACH

Mitjana
8.94

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Fotografia de producte. Com destacar les imatges (part 2): revelat - Aula virtual: Edició 1

dl. 29/03/21 15:00-17:00h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció