Especialitzada
 

Munta un examen autocorrectiu amb Google Forms - Aula virtual

En aquesta càpsula repassarem les funcionalitats de Google Forms adients per la conversió d'un formulari senzill en un examen autocorregible tipus qüestionari. Identificarem quin tipus de preguntes són les més apropiades (tenint en compte les opcions que ofereix l'aplicació), com afegir les respostes correctes i incorrectes, i com enviar els resultats un cop realitzat l'examen.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


- Comprendre com es crea un examen amb Google Forms mitjançant un exemple concret.

-  Identificar quins tipus de preguntes encaixen amb l'aplicació, com crear-les i quins altres recursos (vídeos, fotografies...) es poden emprar.

-  Familiaritzar-se amb l'entorn Google (gravació automàtica, emmagatzematge al drive) mitjançant l'ús d'una de les seves aplicacions.


TEMARI

1.- Què són els Google Forms?

2.- Per què un examen autocorregible?

3.- Com crear un formulari.

4.- Modificar l'estètica

5.- Tipus de preguntes podem fer

- Selecció múltiple
- Caselles de selecció
- Resposta curta
- Desplegable
- Graella de selecció múltiple
- Graella amb caselles de selecció

6.- Convertir el formulari en un test d'autoavaluació
- Per corregir els exàmens més ràpidament
- Perquè l'alumnat practiqui

Edicions

Edició 1

dl. 17/05/21 (10:00-12:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 10/05/2021 a les 08:30h.
Edició 2

dt. 15/06/21 (17:30-19:30h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 08/06/2021 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dl. 17/05/21 (10:00-12:00h)
Durada: 1 sessió

Aula virtual
Obertura de la inscripció 10/05/2021 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Educació i TIC

Valoració del curs

Mitjana
8.8

Formació impartida per