Bàsica
 

Dissenya un pòster tipogràfic amb Inskscape (Multissessió) - Aula Virtual (NOVA)

Aquest taller pretén mostrar un repte creatiu, com és la creació d'un lettering infantil amb lletres il·lustrades. Cadascuna de les lletres haurà de representar un element que comenci amb la seva mateixa lletra. Per a la realització d'aquesta formació es farà una introducció a l'eina Inkscape, programa de disseny vectorial Open Source, gratuït i disponible per a tots els sistemes operatius.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en 2 sesssions. S'impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic, abans de la primera sessió, un enllaç únic par a totes les sessions i les instruccions d'accés. 


Objectius generals de l'activitat:

Apropar la tecnologia de fabricació digital amb un projecte creatiu, ràpid i simple.

Objectius específics de l'activitat:

- Familiaritzar-se amb les eines Open Source bàsiques per a la Fabricació Digital.

- Crear articles decoratius amb un interès general que poden fomentar l'ús de la tecnologia.

Temari

Primera sessió

1.Benvinguda i introducció al contingut que es tractarà.

2.Introducció al software, pràctica i dubtes dels usuaris
S'explicaran les eines bàsiques dins del software per tal de que els usuaris puguin experimentar.

3. Repte
Es presentarà un repte per tal que els usuaris puguin començar a pensar en el disseny dels elements que es realitzaran a la segona sessió.

Segona sessió

1.Introducció a la sessió i inici del disseny
Cada usuari presentarà la seva idea de disseny. El formador/a els anirà donant feedback, tenint en compte les característiques del procés de fabricació.

2.Disseny de l'objecte
Es començarà a dissenyar l'objecte, i resolent els dubtes que vagin sorgint.

3.Presentació de la peça final, pujada dels arxius i comentari del formador/a
Els usuaris penjaran els arxius a la plataforma i el formador/a els revisarà en viu per resoldre els possibles dubtes generals.

4.Conclusió final

ATENCIÓ!! Us adjuntem un PDF amb les Instruccions per instal·lar-vos l'aplicació Inkscape. Cal tenir en compte aquesta informació per assegurar una correcta participació i aprofitament de l'activitat.

Edicions

Edició 1

dt. 02/03/21 (10:00-12:00h)

dj. 04/03/21 (10:00-12:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Inscripció tancada.

Informació general

En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

dt. 02/03/21 (10:00-12:00h)
dj. 04/03/21 (10:00-12:00h)
Durada: 2 sessions

Aula virtual
Inscripció tancada.
Modalitat:
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Bàsica
Tema: Fabricació Digital

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

ALINA

MIERLUS

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Dissenya un pòster tipogràfic amb Inskscape (Multissessió) - Aula Virtual (NOVA): Edició 1

dt. 02/03/21 10:00-12:00h

Aula virtual

dj. 04/03/21 10:00-12:00h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció