Especialitzada
 

Metodologia SCRUM aplicada al desenvolupament àgil de software - Aula virtual

En aquest curs introduirem els conceptes claus de les metodologies àgils, i explicarem les raons que fan que siguin l'estàndard de les empreses més competitives del món, desde Google fins Amazon. Presentarem les principals metodologies que cobreixen aquest paraigües i aprofundirem en la metodología de SCRUM com a principal mètode de treball en el desenvolupament de software.

Objectius específics | Temari


IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en multisessions. S'impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic un enllaç únic amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la primera sessió. 


- Definició dels principis i valors àgils que fan que les metodologies àgils funcionin.

- Introducció a SCRUM i presentació dels conceptes claus de SCRUM

- Definició dels diferents rols de SCRUM

- Definició de les fases i processos de SCRUM

- Posada en pràctica de les fases de desenvolupament d'un projecte en SCRUM

-Errors típics en processos de treball amb SCRUM.


TEMARI

1.- Cultura àgil

- Model tradicional: característiques principals

-Fonaments de la cultura àgil

- Principis i valors àgils que fan que les metodologies àgils funcionin

- Metodologies àgils més conegudes: SCRUM, Kanban i XP

- Dinàmica grupal per posar en pràctica els beneficis i complexitat del treball iteratiu

2.- Conceptes bàsics de SCRUM

- Què és SCRUM?

- Termes utilitzats

- Rols centrals

- Artefactes

- Reunions

- Radiadors d'informació

- Eines de gestió de projectes àgils

3.- Fases i processos de SCRUM

- Inici del projecte

- Planificació i estimació

- Implementació

- Revisió, retrospectiva

- Lliurament
Edicions

Edició 1

dc. 12/05/21 (10:00-12:00h)

dv. 14/05/21 (10:00-12:00h)

dl. 17/05/21 (10:00-12:00h)

dc. 19/05/21 (10:00-12:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 05/05/2021 a les 08:30h.
Edició 2

dj. 03/06/21 (16:30-18:30h)

dl. 07/06/21 (16:30-18:30h)

dc. 09/06/21 (16:30-18:30h)

dv. 11/06/21 (16:30-18:30h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 27/05/2021 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dc. 12/05/21 (10:00-12:00h)
dv. 14/05/21 (10:00-12:00h)
dl. 17/05/21 (10:00-12:00h)
dc. 19/05/21 (10:00-12:00h)
Durada: 4 sessions

Aula virtual
Obertura de la inscripció 05/05/2021 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 4 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
8.8

Formació impartida per

JOSEP LLUÍS

MONTE GALIANO

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Metodologia SCRUM aplicada al desenvolupament àgil de software - Aula virtual: Edició 1

dc. 12/05/21 10:00-12:00h

Aula virtual

dv. 14/05/21 10:00-12:00h

Aula virtual

dl. 17/05/21 10:00-12:00h

Aula virtual

dc. 19/05/21 10:00-12:00h

Aula virtual

Metodologia SCRUM aplicada al desenvolupament àgil de software - Aula virtual: Edició 2

dj. 03/06/21 16:30-18:30h

Aula virtual

dl. 07/06/21 16:30-18:30h

Aula virtual

dc. 09/06/21 16:30-18:30h

Aula virtual

dv. 11/06/21 16:30-18:30h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció